Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -30 ก.ค. 2564

12 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม

“กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -30 ก.ค. 2564

กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการ ว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมอนามัยที่ ๙๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักโภชนาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อน กำลังคน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กรกฎาคม
End:
30 กรกฎาคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14801/

Venue

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<b
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com