Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -25 มี.ค. 2564

7 มีนาคม 2021 - 25 มีนาคม 2021

“กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -25 มี.ค. 2564

กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้าง เป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โดยยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ 

ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2564 – 25 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055993000

ต่อ ๑๑๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 มี.ค. 2564

สอบวันที่: 7 มี.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 7 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 มีนาคม 2021
End:
25 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13134/

Venue

ศูนย์อนามัยที่
ศูนย์อนามัยที่ พิษณุโลก Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com