Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2564

9 มีนาคม 2021 - 12 มีนาคม 2021

“กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2564

กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการพ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้าง เป็นพนักงานราขการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามกำหนดระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวัน เวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055993000

ต่อ ๑๑๑

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 มีนาคม 2021
End:
12 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13172/

Venue

ศูนย์อนามัยที่
ศูนย์อนามัยที่ พิษณุโลก Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com