Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564

15 กันยายน 2021 - 20 กันยายน 2021

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเสือกเข็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยอุทยานแหงชาติภูจองนายอย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเฟือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งนักวิชาการภาพถ่าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งช่างศิลป๋ เทือสนับสนุนการปฏิบัติงานของอุทยานแหงชาติ ภูจองนายอย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชรานี) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่างๆโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการป่าไม้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการภาพถ่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการภาพถ่าย,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องณ ที่ทำการ

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 20 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 กันยายน 2021
End:
20 กันยายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15389/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com