Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 พ.ย. -26 พ.ย. 2563 รวม 13 อัตรา,

4 พฤศจิกายน 2020 - 26 พฤศจิกายน 2020

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 พ.ย. -26 พ.ย. 2563 รวม 13 อัตรา,

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๒๘ /๒๕๖๓

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างชุดลอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางนํ้า) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขันฯ ด้งรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12560 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : -12560 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12560 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจ้าท่า

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
4 พฤศจิกายน 2020
End:
26 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11748/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
View Venue Website