Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 22 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

22 มิถุนายน 2022 - 30 มิถุนายน 2022

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 22 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานบริการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ดำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน โสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อปฏึบ้ติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงาน รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,690-11,400
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการคลัง )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ประสงต์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ท้ายประกาศรับสมัคร) โดยให้ผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเองโดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ ๕.๑ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเคษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคาร

กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.10400

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการคลัง

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
22 มิถุนายน 2022
End:
30 มิถุนายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17161/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com