Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 6 พ.ค. -14 พ.ค. 2564

6 พฤษภาคม 2021 - 14 พฤษภาคม 2021

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 6 พ.ค. -14 พ.ค. 2564

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และดำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการคลัง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยให้ผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบล้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
■๕.๒ กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๔ พฤษภาคม๒๕๖๔โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ ๕.๑ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น ๖ อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 – 14 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หรือตำแหน่งพนักงานบริการ” ไปรษณีย์ ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และใบสมัครจะต้อง ส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ ๑๙พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักบริหาร

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 พฤษภาคม 2021
End:
14 พฤษภาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14072/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com