Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 เม.ย. -13 พ.ค. 2564

30 เมษายน 2021 - 13 พฤษภาคม 2021

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 เม.ย. -13 พ.ค. 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมและสนับสบุนวิชาการ ๔ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงาน ราชการ เรื่องกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานล่งเสริมและสนับสบุน วิชาการ ๔)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานล่งเสริมและสนับสบุน วิชาการ ๔ สำนักงานล่งเสริมและสนับสบุน วิชาการ ๔ เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ถนนพิมาย-หินดาด ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 13 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com