Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.ย. -15 ก.ย. 2563 รวม 14,510 อัตรา,

1 กันยายน 2020 - 15 กันยายน 2020

“กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.ย. -15 ก.ย. 2563 รวม 14,510 อัตรา,

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศอำเภอ….

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

ด้วยอำเภอ……. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบล แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยอนุมัติแผนงานหรือโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2) (5) และ มาตรา 54 เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ตำบลละ 2 คน ในพื้นที่อำเภอ….. รวมจำนวน……คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด อำเภอ…. จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน ได้กระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ 1.2 เพื่อได้ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน พัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว และ เป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วนของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน 1.3 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การพัฒนาพื้นที่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในตำบล อำเภอ ได้ตรงต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 14510 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

ตำแหน่ง: โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 14,510
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงมหาดไทย :

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ตามทะเบียนบ้าน ภูมิลำเนาของท่าน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 15 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 ส.ค. 2563

สอบวันที่: 28 ส.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 28 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงมหาดไทย

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กันยายน 2020
End:
15 กันยายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/10874/

Venue

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
View Venue Website