Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองคาย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 เม.ย. -16 เม.ย. 2564

5 เมษายน 2021 - 16 เมษายน 2021

“กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองคาย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 เม.ย. -16 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองคาย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ด้วยจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ก็, ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔./ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ก็. ๒๕๕๔ คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๓๘๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ก็.๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ในการสรรหา ตามภาคผนวก ค และคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๖๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กมภาพันธ์ พ.ก็.๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไชการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการต่างๆ และในเขตพื้นที่อำเภอ แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑ จีงประกาก็รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (โรงพยาบาลหนองคาย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองคาย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 – 16 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองคาย

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 เมษายน 2021
End:
16 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13856/

Venue

โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com