Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2565

19 มิถุนายน 2022 - 23 มิถุนายน 2022

“กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานท้นตสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ พนักงานราชการ ข้อ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรืองมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรืองการมอบอำนาจให้แกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรี ผนวก ข (โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) ผนวก ค ข้อ ๑.๖ การบริหารงาน บุคคลของพนักงานราชการในสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานตามผนวก ข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (โรงพยาบาลพระจอมเกล้า)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น ๘ 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 – 23 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
19 มิถุนายน 2022
End:
23 มิถุนายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17167/

Venue

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com