Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

19 มิถุนายน - 21 มิถุนายน

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตรต่อยอด) และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล ราชวิถี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรๆดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ประกาศนึยบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13010 บาท

คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10530- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 10,530-13,010
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มิถุนายน
End:
21 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14527/

Venue

กระทรวงสาธารณสุข
Thailand + Google Map
Phone:
055511025
Website:
http://
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com