Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -24 ส.ค. 2564

16 สิงหาคม 2021 - 24 สิงหาคม 2021

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -24 ส.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งจังหวัดราขบุรี ที่ ๓๙๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีปฏิบัติ ราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน๒ อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (โรงพยาบาลบ้านโป่ง )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น๒

โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 24 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 สิงหาคม 2021
End:
24 สิงหาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15177/

Venue

โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com