Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ธ.ค. 2564

17 ธันวาคม 2021 - 21 ธันวาคม 2021

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ธ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุช ที่ ๑๖๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้พนักงานราชการ ลาออกจากการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ประกอบคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๓๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ แก้ไขโดยคำสั่งจังหวัดเพฺชรบุรี ที่ ๒๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผนวก ข. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) ภาคผนวก ค. ข้อ ๑.๖ บริหารงานเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 22,750-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 21 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 ธันวาคม 2021
End:
21 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15831/

Venue

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com