Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 พ.ค. 2565

29 เมษายน 2022 - 7 พฤษภาคม 2022

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 พ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,800-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (โรงพยาบาลหนองบัวลำภู)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 – 7 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
29 เมษายน 2022
End:
7 พฤษภาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16797/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com