Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565

17 พฤษภาคม 2022 - 23 พฤษภาคม 2022

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธืการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ด® กันยายน ๒๕๕’© และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้ประสงค์ สมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงลายมือซื่อ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่กำหนดให้ครบถ้วน ส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๑๗๐ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 23 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

วงเล็บมุมของว่า สมัครสอบ ทั้งนี้ จะถือวันเวลาที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
17 พฤษภาคม 2022
End:
23 พฤษภาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16801/

Venue

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นครปฐม Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com