Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -17 พ.ค. 2565 รวม 11 อัตรา,

9 พฤษภาคม 2022 - 17 พฤษภาคม 2022

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -17 พ.ค. 2565 รวม 11 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารัชราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาซีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ด้วยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาซีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๕๕มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับหนังลือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๖๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: พะเยา (โรงพยาบาลพะเยา )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – 17 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
9 พฤษภาคม 2022
End:
17 พฤษภาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16850/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com