Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ม.ค. 2564 รวม 16 อัตรา,

19 ธันวาคม 2020 - 7 มกราคม 2021

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ม.ค. 2564 รวม 16 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จังหวัดยะลา

ด้วยจังหวัดยะลา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเอตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 747/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหารงานบุคคล) (ฉบับที่ 2) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: ยะลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 ธันวาคม 2020
End:
7 มกราคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12074/

Venue

กระทรวงสาธารณสุข
Thailand + Google Map
Phone
055511025
View Venue Website