Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 พ.ค. -27 พ.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

20 พฤษภาคม 2021 - 27 พฤษภาคม 2021

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 พ.ค. -27 พ.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทัวไป ฉะนัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ เลือกสรร รวมทังแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ(ข)

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

ประเภท : วิชาชีพเนิพาะ(ก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

ประเภท : วิชาจีพเฉพาะ(ก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


แพทย์แผนไทย

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ(ก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12240- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ(ค)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานซักฟอก

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานขับรถยนต์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยการพยาบาล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจำห้องยา

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,แพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานซักฟอก,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยการพยาบาล,พนักงานบริการ,พนักงานประจำห้องยา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

  1. ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลชุมชน ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น
  2. ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 27 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 พฤษภาคม 2021
End:
27 พฤษภาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14145/

Venue

กระทรวงสาธารณสุข
Thailand + Google Map
Phone
055511025
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com