Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ค. 2564

18 พฤษภาคม 2021 - 25 พฤษภาคม 2021

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ค. 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ประสงค์จะสรรหาบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหนัาที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาบราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกล่มงานและการการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชอง กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบีตราชการแทน (ขอ ๒) และคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๒๓๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติ ราชการแทน ผู้ว่าราชการรังหวัดพิจิตร (ข้อ ๒.๒) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
18 พฤษภาคม 2021
End:
25 พฤษภาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14136/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com