Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 พ.ค. 2564

24 พฤษภาคม 2021 - 28 พฤษภาคม 2021

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 พ.ค. 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ด้วย จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการพ.ศ.๒๕๕๔ลงวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน คำสั่งจังหวัดลำพูนที่ ๒๓๗ถา/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องการมอบอำนาจชอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผนวก ๔ และคำสั่งจังหวัดลำพูน ๕๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบ อำนาจชองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผนวก ๘.๘ ข้อ ๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครชอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ ๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤษภาคม 2021
End:
28 พฤษภาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14212/

Venue

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com