Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564

17 ธันวาคม 2021 - 23 ธันวาคม 2021

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง วันสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วใป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ชองสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ฉะนี้น อาศัยสำนาจดามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร์อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดิเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมกาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องคำสั่งมอบอำนาจไท้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏินัดิราชการแทน และตำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๓๖๑๒/๒๕๖๒ เรื่องแจ้งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการชังหวัดสมุทรสาคร (เพื่มเดิม) จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด ชั้ัน 1 หลังเก่า ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร74000 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 23 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034450320

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 ธันวาคม 2021
End:
23 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15844/

Venue

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเดิม) สมุทรสาคร Thailand + Google Map
Website:
<b
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com