Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564 รวม 12 อัตรา,

15 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564 รวม 12 อัตรา,

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การวับสมัครบุคคลเพื่อเถือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงาน กคน. จังหวัดเชียงใหม่) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งดั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ฉะนั้น อาลัยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเถือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจัางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัดิเฉพาะของกลุ่มงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาศัยจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ปฎบัตราชการแทน ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง แก้ใขเปถืยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฎบัตราชการแทบ จึงประกาศวับ สมัครบุคคล เพื่อเถือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังส่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นในสมัครและหลักฐานด่าง ๆ ด้วยดนเอง

สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 พ.ย. 2564

สอบวันที่: 14 พ.ย. 2564

ประกาศผลสอบ: 14 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
15 พฤศจิกายน
End:
19 พฤศจิกายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15702/

Venue

สำนักงาน
สำนักงาน Thailand + Google Map
Website:
<a
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com