Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-28 เม.ย. 2564

10 เมษายน 2021 - 28 เมษายน 2021

“การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-28 เม.ย. 2564

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาปาล ๔ สังกัดงานบริการทางการแพทย์ กองบริการกลาง จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

๔.๑ พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
๔.๒ กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไวไม่เกิน ๓ เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดตามข้อ ๓ ส่งมา ที่อีเมล pwarecruitment@gmail.com
๔.๓ เมื่อส่งใบสมัครทางอีเมลแล้ว กปภ.จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครและ แจ้งให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางที่ กปภ. กำหนด ภายใน ๓ วัน ทางอีเมลที่ระบุในใบสมัคร ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ได้รับแจ้งการจ่ายเงินให้ติดต่อ มาที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๙๐๖ – ๗
๔.๔ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล pwarecruitment@gmail.com

การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 – 28 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
10 เมษายน 2021
End:
28 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13932/

Venue

การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com