Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 พ.ย. -14 พ.ย. 2565 รวม 411 อัตรา,

8 พฤศจิกายน 2022 - 14 พฤศจิกายน 2022

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 พ.ย. -14 พ.ย. 2565 รวม 411 อัตรา,

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ลิงค์: https://ehenx.com/17756/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,สถาปนิก,นักธรณีวิทยา,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักบัญชี,เศรษฐกร,วิทยากร,นักคอมพิวเตอร์,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-25,400
อัตราว่าง: 411
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ย. – 14 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัคร

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การที่ 32/2565

เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุ เป็นพนักงาน จำนวน 412 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร

อัตราว่าง : 196 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21800-25400 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17000-20600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักธรณีวิทยา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17000-20600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17000-20600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17000-20600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17000-20600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17000-20600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิทยากร

อัตราว่าง : 30 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17000-20600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17000-20600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่าง

อัตราว่าง : 161 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13000-14500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร

G1201    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหา 2.    พัฒนาระบบงานพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3.    บริหารจัดการข้อมูลสภาพอากาศ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ 4.    สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่ เช่น Python (หริอ R) ได้ 5.    มีความรู้ทางด้าน Statistical และ Machine Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งด้าน Database หรีอ Big Data    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1202    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4.    มีประสบการณ์ด้าน Energy Trading    1.    ศึกษาและออกแบบ Solution/Model เกี่ยวกับประกอบกิจการซื้อขายพลังงานระหว่างประเทศ (Energy Trading), โครงสร้างค่าไฟฟ้า การจัดสรรพลังงานสะอาด หรีออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ตลาดแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างผูใข้งาน P2P Trading Platform 2.    สนับสนุนการดำเนินการด้านการซื้อ-ขาย พลังงานสะอาดกับลูกค้าแบบ B2B ของ กฟผ. 3.    ติดตาม ประสานงาน การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้กำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสีย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Energy Trading เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระบบส่งรองรับ การขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1203    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4.    มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)    1.    ศึกษา รับงานจ้างศึกษาระบบไฟฟ้าเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับการซื้อ ไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ต่างประเทศ 2.    ศึกษาและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ากับประเทศเพื่อน บ้านแบบ System to System หรือ Multilateral Power Trading 3.    วางแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเป็นผู้บริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าของภูมิภาค (Regional Grid Manager) 4.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 5.    มีความสามารถในการประเมินความคุ้มค่าโครงการ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอข้อมูล    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1204    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4.    มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านงานออกแบบงานโยธา ไม่น้อยกว่า 1 ปี    1.    ออกแบบงานวิศวกรรมโยธา งานธรณีเทคนิค และฐานรากสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE) รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบรายการคำนวณงานวิศวกรรมโยธา เพื่อสนับสนุนงานโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาและข้อกำหนด 2.    จัดทำข้อกำหนดด้านเทคนิค (Technical Specification) งาน TOR รวมทั้งงาน Evaluate และ งานราคากลาง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ 3.    ติดตามการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา แนวโน้มด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนางานและ หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้าน RE รวมทั้งสนับสนุนวิเคราะห์ แก้ปัญหางานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค 4.    สามารถใข้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างตึใข้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ได้และใข้ โปรแกรมด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม เช่น SAP2000, STADD Pro, BIM เป็นต้น 5.    สามารถปฏิบัติงานพื้นที่โครงการฯ ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1205    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรีอ วิศวกรรมเครื่องกล    1.    ออกแบบระบบโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดใหม่ ๆ 2.    จัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการพลังงานหมุนเวียน    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1206    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งนํ้า 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4.    มีประสบการณ์ด้านแบบจำลองคณิตศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการนํ้า    1.    บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 2.    จำลองแบบจำลองคณิตศาตร์เพื่อการบริหารจัดการอ่างเก็บนํ้า กฟผ. 3.    พัฒนาปรับปรุงระบบโทรมาตร กฟผ. 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1207    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปฐพี 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา    1.    วางแผนงาน ควบคุมงานสำรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำรายงาน และให้คำปรึกษา งานด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ให้ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 2.    แกไขปัญหาด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงและปลอดภัยของโครงสร้าง ระบบส่งและโรงไฟฟ้าต่าง ๆ 3.    พัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม 4.    สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1208    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปฐพี 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 4.    มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านงานออกแบบงานโยธา ไม่น้อยกว่า 1 ปี    1.    ออกแบบงานวิศวกรรมโยธา งานธรณีเทคนิค และฐานรากสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE) รูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบงาน Mooring ในงาน FPV เขื่อนต่างๆ ฐานรากของงาน Solar Farm งานฐานรากของโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อน และงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคอื่นๆ รวมทั้งตรวจสอบรายการ คำนวณงานวิศวกรรมโยธา เพื่อสนับสนุนงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาและข้อกำหนด 2.    จัดทำข้อกำหนดด้านเทคนิค (Technical Specification) งาน TOR รวมทั้งงาน Evaluate และ งานราคากลาง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ 3.    ติดตามการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา แนวโน้มด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนางานและ หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้าน RE รวมทั้งสนับสนุนวิเคราะห์ แก้ปัญหางานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค 4.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างตึใฃ้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ได้และใข้ โปรแกรมด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม เช่น SAP2000, STADD Pro, BIM เป็นต้น 5.    สามารถปฏิบัติงานพื้นที่โครงการฯ ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1209    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมชายส่ง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 4.    สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรีอ สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า    1.    ออกแบบ ตรวจวัด และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิศวกรรมชายส่ง 2.    ออกแบบ ตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรม ระบบยึดโยง และทุ่นลอยนา 3.    จัดทำมาตรฐานระบบยึดโยงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนํ้า    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1210    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมพลังงาน 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    ศึกษาวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้าทางด้านการไหลของกระแสไฟฟ้า (Load Flow) กระแสลัดวงจร (Fault) เสถียรภาพระบบ (System stability) ของระบบไฟฟ้าในสภาวะปัจจุบันและอนาคต 2.    ดูแลและบริหารจัดการระบบ Wide Area Monitoring Protection and Control    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1211    วิศวกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง / วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปฐพี 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 4.    สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา    1.    วางแผนงานสำรวจวิศวกรรมปฐพีและฐานราก โครงการต่าง ๆ 2.    สำรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก โครงการต่าง ๆ 3.    เสนอแนะแนวทางการแกไขปัญหาด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก โครงการต่าง ๆ    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1301    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ออกแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2.    ออกแบบและประมาณราคาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 3.    ควบคุมงานก่อสร้าง    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ ระบบการผลิตและกักเก็บพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ 2.    แสวงหาโอกาสการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดและไมโครกริดของ กฟผ. 3.    วางแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าพร้อมจัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการระบบสมาร์ทกริด และไมโครกริดของ กฟผ.    1    
            1.    ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับ Disruptive Technology 2.    ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดในการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ของ กฟผ. และ การร่วมทุนกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ 3.    จัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง จัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อประมาณการผลตอบแทนและฐานะการเงิน 4.    ประเมินและวิเคราะห์ทางเลือกพลังงานรูปแบบใหม่ของ กฟผ. ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่หรีอ โครงการที่ กฟผ. มีความร่วมมือกับหุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เฉพาะ    1    
G1301 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ติดตามงานโครงการ Floating Solar 2.    บริหารสัญญา PAC, FAC, COD ของโครงการ Floating Solar/Renovation 3.    ติดตามงานบำรุงรักษาและปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนํ้า    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด (Department Task Schedule, Single Plan, S-Curve) ผ่านระบบบริหารงานโครงการ 2.    ติดตาม ประสานงาน และประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบส่งผ่านระบบ บริหารงานโครงการ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบ End-to-End 3.    จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ รายงานต่อ ผู้บริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ    1    
            1.    พัฒนาระบบงานบริหารโครงการระบบส่ง (Enterprise) 2.    พัฒนาระบบข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เช่น Dashboard งานโครงการ 3.    พัฒนาระบบงานอนาคต เช่น วิเคราะห์ข้อมูลงานบริหารโครงการ    1    
            1.    ตรวจสอบวัสดุ กระบวนการผลิต และการทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, อุปกรณ์สายส่ง 2.    พิจารณาเอกสารขั้นตอนการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, อุปกรณ์สายส่ง 3.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2    
            1.    บริหารสัญญางานวิศวกรรมระบบส่งสำหรับงานของ กฟผ. เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า เพื่อการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชน/โรงไฟฟ้า กฟผ. 2.    ติดตาม ตรวจสอบความลูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร/ข้อมูลเทคนิคเพื่อการประกวดราคางานระบบส่ง 3.    สนับสบุนการดำเนินงานรับจ้างบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบส่ง    1    
            1.    ออกแบบทางไฟฟ้างานสถานีไฟฟ้าแรงสูง, งานระบบควบคุมและป้องกันระบบส่งกำลังไฟฟ้าและ ลานไกไฟฟ้า, งานอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง, งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 2.    ตรวจอนุมัติแบบ/เอกสารทางด้านเทคนิค จากบริษัทคู่สัญญา 3.    ตรวจสอบความลูกต้องของแบบที่เขียนโดยช่างเขียนแบบ 4.    จัดทำรายการอุปกรณ์/เอกสารทางเทคนิค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดหา 5.    ประสานงานกับหน่วยงานใน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง และ/หรีอ บริษัทคู่สัญญา เพื่อนำข้อมูลมา ประกอบการออกแบบ    9    

G1301 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจสอบ และควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูงตามสัญญา และแผนงานก่อสร้าง 2.    ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในระหว่างปฏิบัติงานติดตั้ง, ร่วมวางแผน และแก่ไขปัญหาระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ 3.    ตรวจสอบ และรับรองผลการติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา รวมทั้งส่งมอบ และรายงาน สรุปผลการควบคุมงาน 4.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    รวบรวมและจัดทำแผนงานก่อสร้างระบบส่งแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ และงบประมาณ 2.    ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์และประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 3.    จัดทำรายงานความก้าวหน้าการอนุมิติโครงการและแผนงานก่อสร้างระบบส่ง    1    
            1.    ประสานงานระหว่างคูนย์เขต ฯ และ Load Aggregator (ระดับเขตปฏิบัติการในกรณีที่ต้องใข้ DR Program 2.    พัฒนาระบบ และบำรุงรักษาระบบ DRCC ระดับเขตปฏิบัติการ 3.    พัฒนารูปแบบ DR Program ระดับเขตปฏิบัติการ และ Demand Response Code 4.    มีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์เทคโนโลยีใหม่เพื่องานระบบไฟฟ้ากำลัง    1    
            1.    ประสานงานและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ เพียงพอกับผู้!,ฃ้ไฟ 2.    สั่งการปลดหรีอสับอุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า (switching devices) เพื่อปลดออกหรีอนำเข้า อุปกรณ์ในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อทำการบำรุงรักษาหรีอเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและความมั่นคงของระบบส่งจ่ายพลังงาน ตามขอบเขตงาน ของคูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ 3.    สั่งการโรงไฟฟ้าเพื่อควบคุมคุณภาพไฟฟ้าได้แก่ ความถี่และแรงดัน ณ สถานีใฟฟ้าในระบบส่ง ของ กฟผ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม 4.    จัดทำรายงานเหตุการณ์ในระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. และรายงานหลักฐานคำสั่ง การโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย    2    
G1301 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1. จัดทำ Case, จัดทำขั้นตอนปรับปรุง Display และเป็น Instructor ของการซักซ้อม Backout Restoration 2. จัดทำและรวบรวมข้อสอบพนักงานคูนย์ควบคุม เพื่อประกอบการออกใบรับรองผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 3. รวบรวมเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง และจัดทำกรณีศึกษา เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานคูนย์ควบคุม    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    ปรับปรุง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) และจัดทำ/ ปรับปรุงข้อกำหนดการใข้ปฏิบัติการ TPA Operation Code 2.    ศึกษามาตรฐาน และ Code ต่างๆ ของต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุง Grid Code ให้มี ความทันสมัยอยู่เสมอ    2    
            1. ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจรับ และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์จัดการพลังงานของระบบคอมพิวเตอร์คูนย์ควบคุมฯ 2. บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล และระบบแสดงผล ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ 3. พัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยในการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเพิ่มเดิม เช่น AGVC, AVC, RTDSA, WAMS, RPRM และโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับ Renewable Energy 4.    จัดอบรมให้แก่ผูใข้งาน Operator ของคูนย์ควบคุมฯ ทั่วประเทศ 5.    หากมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    2    
            1.    ทดสอบตรวจรับระบบป้องกันในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2.    ปรับปรุง บำรุงรักษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและแก่ไขข้อขัดข้องระบบป้องกันในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    บริหารจัดการระบบป้องกัน 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    6    
            1.    ตรวจรับ ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบบันทึกข้อมูล Fault Recording System, Phasor Measurement Unit และ Power Quality Meter System 2.    วิเคราะห์เหตุการณ์ขัดข้อง Fault ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า โดยให้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั่งจัดทำรายงานสรุปและข้อเสนอแนะ 3.    พัฒนา จัดทำฐานข้อมูล ดูแลบำรุงรักษา ระบบบันทึกข้อมูล ระบบวิเคราะห์เหตุการณ์อัตโนมัติ และระบบตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศได้ 5.    หากมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    2   
 G1301 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจสอบความลูกต้องของค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายระหว่าง กฟผ. กับ SPP ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2.    ตรวจสอบลักษณะกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า SPP ประเภทเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน, เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ 3.    ติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูล และบริหารโครงการ รวมถึงเจรจาต่อรองกรณีมีเหตุการณ์หรีอข้อโต้แย้งต่าง ๆ 4.    ปฏิบัติงานอื่นๆ หรีอให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้บริหาร หรีอหน่วยงานกำกับ/ภาครัฐกำหนด 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    บริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนต่างประเทศ (FIPP) หลังวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 2.    จัดทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บจาก FIPP ที่ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. (Imported Energy) 3.    เจรจา และ จัดทำสัญญาแกํไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า FIPP 5. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หรีอ Applications หรีอ Website Applications ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลหรีอรองรับการใช้งาน ทาง internet ได้ เพื่อการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ FIPP    1    
            1.    บำรุงรักษาหม้อแปลง หม้อแปลงเครื่องมีอวัดและอุปกรณ์ประกอบของหม้อแปลง 2.    วิเคราะห์ความเสียหายของหม้อแปลง หม้อแปลงเครื่องมีอวัดและอุปกรณ์ประกอบเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาซื้า 3.    จัดทำมาตรฐานงานบำรุงรักษาของหม้อแปลง และหม้อแปลงเครื่องมีอวัด 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และทำงานในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างจังหวัดและประเทศใกล้เคียงได้ เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เคีอน    1    
            1.    บำรุงรักษาและตรวจรับอุปกรณ์ GIS, PCB, MTS, MCS และ DS 2.    จัดทำมาตรฐานและคู่มีอการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 3.    วิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ และแนะนำวิธีการแกไขและป้องกัน 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เดินทางเคีอนละประมาณ 10-15 วัน/เคีอน    1    G1301 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และกำหนดแนวทางการแกไขปัญหาในเชิง วิศวกรรมบำรุงรักษา 2.    ออกแบบ จัดทำแบบและข้อกำหนดด้านวิศวกรรมบำรุงรักษา สำหรับงานแกไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.    รวบรวม แกไข ปรับปรุงแบบ และเสนอขอปรับปรุงข้อกำหนดด้านวิศวกรรมของงานด้านสายส่ง ไฟฟ้าแรงสูง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    ศึกษาเทคโนโลยีด้านสายส่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการตรวจและบำรุงรักษาสายส่ง เพื่อนำมา พัฒนาการบำรุงรักษาสายส่ง 2.    จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์บำรุงรักษาสายส่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง 3.    ตรวจสายส่งไฟฟ้าด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ด้วยอุปกรณ์ Aerial Patrol System 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    
            1.    ปฏิบัติงานวิศวกรรมระบบควบคุมและป้องกันของระบบส่งไฟฟ้า 500 kv 2.    ออกแบบระบบควบคุมและป้องกันเพื่อใฃ้ในการจัดหาและก่อสร้างติดตั้ง 3.    ตรวจอนุมัติแบบ เอกสาร และรายการคำนวณของอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกันของบริษัท คู่สัญญา    1    
            1.    จัดทำแผนการขาย จัดทำขอบเขตงานให้บริการและเสนอขายงานให้กับลูกค้าโทรคมนาคม 2.    จัดทำข้อตกลงหรีอสัญญาการให้บริการ และบริหารสัญญาตามข้อกำหนดหรีอข้อตกลงกับลูกค้า 3.    บริการหลังการขาย (งานเทคนิค, งานดูแลลูกค้า, งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ) 4.    ประสานงานในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจโทรคมนาคม    1    
            1.    จัดทำ ปรับปรุง Electrical standard Specification 2.    จัดทำ TOR ระบุข้อกำหนดทางเทคนิคด้านไฟฟ้า และคัดเลือกผู้รับเหมา 3.    ตรวจแบบไฟฟ้า งานวิศวกรรมไฟฟ้า และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า    2    
G1301 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ควบคุมงานติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าใหม่ 2.    บริหารแผนงานก่อสร้างทั้งในส่วนงานพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ และงานก่อสร้างอื่น ๆ 3.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และทำงานควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรีอโครงการต่างจังหวัดได้ เป็นระยะเวลานาน 1-4 ปี    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    ออกแบบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า คัดเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น Relay Coordination Scheme, Single Line Diagram, Program ETAP, Dig silent, Battery Energy storage System, Wind Power Plant, Grounding and Lightning ของโรงไฟฟ้า Floating Solar เป็นต้น 2.    ศึกษา Bioenergy Technologies ใหม่ๆ เพื่อจัดทำ และออกช้อกำหนด ในเอกสารประกวดราคา 3.    ศึกษา จัดทำ และออกช้อกำหนด สำหรับ งาน Micro grid and Protection ของ กฟผ. ในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง ในบริเวณพื้นที่รอบขอบเขื่อน ของ กฟผ. 4.    บริหารงานโครงการและงานวิศวกรรมเพื่อใหัเครงการแล้วเสร็จ 5.    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำ Power System analysis ได้ และมีความสนใจ ในนวัตกรรมและการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 6.    ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการฯ ต่างจังหวัด (เป็นครั้งคราว)    2    
            1.    ออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 2.    คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 3.    จัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการพลังงานหมุนเวียน 4.    มีความรู้ด้านโปรแกรม PVsyst หรีอ Homer หรีอโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง    2    
G1302    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงระบบควบคุมของโรงไฟฟ้า และดำเนินงานคูนย์สอบเทียบเครื่องมีอวัด 2.    ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประสานงาน ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ประเมินอายุ และผลิต ชิ้นส่วน ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 3.    ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาไฟฟ้า รวบรวมและ วินิจฉัยด้านเทคนิค วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบป้องกัน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น 4.    วางแผนและประสานงาน บริหารสัญญา งานบริการลูกค้า ให้คำปรึกษางานด้านวางแผนและ ประสานงานด้านบำรุงรักษาไฟฟ้า งานวิเคราะห์ ประเมินผลเชิงสถิติและเศรษฐศาสตร์    2    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
            1.    ศึกษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้อง (Generator and Auxiliary system) ของโรงไฟฟ้า กฟผ. และ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 2.    พัฒนางานตามนโยบายดิจิทัล ของ กฟผ. เพื่อเป็น Digital Solution for Maintenance รองรับ งาน Digital Power Plant สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องของโรงไฟฟ้า กฟผ. 3.    วิเคราะห์และแกไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับลูกค้า 4.    ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ทำงานวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    1    
            1.    วิเคราะห์และหาแนวทางการแกไขปัญหา เพื่อป้องกันและปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ตัด ตอนไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนควบในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่อยู่ทั้งใน Switchyard และ Switchgear ของโรงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าจากผลการทดสอบและข้อมูลที่วัดได้ขณะใข้งาน ด้วยระบบดิจิทัล 2.    วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบและข้อมูลที่วัดขณะ Online และ Offline เพื่อจัดทำรายงาน ประเมินสภาพ และ/หรีอประเมินอายุหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนควบ ในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่อยู่ทั้งใน Switchyard และ Switchgear ของโรงไฟฟ้าให้เหมาะสม 3.    วิเคราะห์ผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์และผลการทดสอบของหน่วยปฏิบัติการในการบำรุงรักษา ตามวาระด้วยวิธีการเชิงระบบ จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะทางวิศวกรรมให้กับลูกค้า 4.    วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการออกแบบแกไขปรับปรุงระบบ Grounding System และระบบ ป้องกันฟ้าผ่าและป้องกัน Surge ของโรงไฟฟ้า    3    
G1302 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    วิเคราะห์ปัญหา ความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบ ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า กฟผ. และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 2.    กำหนดขั้นตอน วางแผน การตรวจรับ ระบบป้องกันและเครื่องมือวัดไฟฟ้า 3.    ให้บริการบำรุงรักษา ออกแบบ ตรวจสอบ ตรวจรับ ทดสอบ ปรับแต่ง ปรับปรุง ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดไฟฟ้า 4.    ตรวจสอบและดำเนินการ Relay Setting และ Co-ordinate Setting ระหว่างระบบป้องกัน อุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 5.    ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ทำงานวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    1    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
            1.    ให้บริการทดสอบทางด้านไฟฟ้าและวิเคราะห์ผลการทดสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า หม้อแปลงเครื่องมีอวัด อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 2.    ศึกษาค้นคว้าและจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำมาใฃ้ในงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.    รวบรวมข้อมูลประวัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนบำรุงรักษา 4.    กำหนดวิธีการทดสอบและดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 5.    วิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุความผิดปกติ (Failure) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสนอแนวทางแค้ไข    1    
            1.    ให้บริการตรวจสอบตรวจรับ แค้ไข ซ่อมแซม ประเมินสภาพ และปรับปรุงสภาพเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องมีอวัดคุมและอุปกรณ์ควบคุมกลของโรงไฟฟ้า กฟผ. และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 2.    พัฒนาวิธีการและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับงานตรวจสอบและบำรุงรักษาไฟฟ้า 3.    รวบรวมข้อมูลประวัติบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องมีอวัดคุมและอุปกรณ์ ควบคุมกลของโรงไฟฟ้า รวมถึงวิเคราะห์ความเสียหายและกำหนดวิธีการแค้ไข 4.    สนับสนุนการบริหารจัดการด้านอะไหล่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องมีอวัดคุม และอุปกรณ์ควบคุมกลของโรงไฟฟ้า    6    
G1302 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา วิเคราะห์และให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมบำรุงรักษา (Maintenance Engineering) ระบบควบคุมของโรงไฟฟ้า กฟผ. และ เอกชน ทั้งในและ ต่างประเทศอย่างครบวงจร 2.    ควบคุมงาน Power Plant start Up and Shut Down ในงาน Planned Outage 3.    วิเคราะห์ความผิดปกติของโรงไฟฟ้าขณะเดินเครื่อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแกไขปัญหา ก่อนที่จะเกิดความเสียหายในระบบการผลิต 4.    วิเคราะห์ในเชิงระบบ จากผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการทดสอบระบบย่อย ของหน่วย ปฏิบัติการ พร้อมจัดทำรายงานเสนอแนะทางวิศวกรรมให้กับลูกค้า 5.    ให้บริการงานตรวจรับระบบควบคุมโรงไฟฟ้า (Commissioning)    3    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
G1303    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง 2.    วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุการณ์กรณีมีไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้องหรีอเสียหาย 3.    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบำรุงรักษาเครื่องกล เครื่องมีอวัด หน่วยงานบำรุงรักษาส่วนกลาง 4.    สามารถทำงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านโรงไฟฟ้า ในสภาพแวดล้อมโรงไฟฟ้าได้    1    โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
G1304    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    สอบเทียบเครื่องมีอทดสอบอุปกรณ์ใฟฟ้าแรงสูงในอาคารปฏิบัติการสอบเทียบ 2.    จัดเก็บผลการสอบเทียบเครื่องมีอทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและออกใบรายงานผลการทดสอบ 3.    บำรุงรักษาเครื่องมีอทดสอบ เครื่องมีอวัดต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นเวลานานได้    1    สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลิ จ.สมุทรปราการ
G1305    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    บำรุงรักษา และทดสอบอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้างแรงสูง 2.    ตรวจรับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเหตุการณ์ผิดปกติในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4.    จัดทำเอกสารหรีออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    3    พื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
G1306    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 2.    บำรุงรักษาตามแผน และงานวิศวกรรมบำรุงรักษา 3.    วางแผน และทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าในประเทศ และต่างประเทศ
G1307    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    วิเคราะห์ระบบและเหตุการณ์ ในระบบไฟฟ้า 2.    บำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    ตรวจรับนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าใช้งานในระบบ และงานบริหารข้อมูลสินทรัพย์ระบบส่ง    1    พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
G1308    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    เดินเครื่อง (Power Plant Operation) ควบคมุ และแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเดินเครื่อง 2.    วางแผนและทดสอบอุปกรณ์ใ,นการเดินเครื่อง 3.    บันทึกและรายงานการเดินเครื่อง สภาพเครื่อง และปริมาณเชื้อเพลิง 4.    ควบคุมการใช้หม้อนํ้า 5.    ปฏิบัติงานในที่สูงและที่อับอากาศได้ 6.    ปฏิบัติงานเป็นกะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
G1309    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ 2.    บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบ และ อุปกรณ์คูนย์ควบคุม 3.    พัฒนา Software และ ข้อมูลรายงาน 4.    มีทักษะความรู้และสนใจด้านคอมพิวเตอร์    1    พื้นที่ จ.ตรัง
G1310    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    บริหารจัดการงานติดตั้ง ตรวจรับ นำเข้าใข้งาน และปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Wire and Wireless Data communication network) 2.    ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานวิศวกรรม 3.    บริหารจัดการมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานบำรุงรักษา 4.    บริหารจัดการ Spare Part ในภาพรวม เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษา 5.    มีความรู้ด้าน Data communication network 6.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี และปฏิบัติงานต่าง สำนักงานตามภารกิจ
G1311    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2.    บริหารจัดงานบำรุงรักษา (Maintenance Management) 3.    ปฏิบัติงานวิศวกรรมความเชื่อถือได้ (Reliability Engineer) 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้และปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าหรีอโครงการต่างจังหวัดได้เป็นระยะเวลานาน(1-2 ปี)    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    จัดทำ TOR ตรวจแบบ Engineering และออกข้อกำหนดทางเทคนิค 2.    งานวิศวกรรมเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม และออกแบบ 3.    บริหารโครงการ    1    
            1.    ติดตั้ง ควบคุมงานติดตั้ง และทดสอบระบบเครื่องกลสำหรับโรงไฟฟ้า 2.    วิเคราะห์ วางแผนงานติดตั้ง และแกไขปัญหาด้านงานติดตั้งและทดสอบระบบเครื่องกลในโรงไฟฟ้า 3.    ออกงานจ้างติดตั้ง Local bid รวมถึงควบคุมและงานบริหารสัญญา 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และทำงานควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรีอโครงการต่างจังหวัดได้ เป็นระยะเวลานาน 1-4 ปี    2    
            1.    บริหารสัญญางานก่อสร้าง งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 2.    จัดทำรายงานความก้าวหน้า จัดทำ Presentation 3.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และทำงานควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรีอโครงการต่างจังหวัดได้ เป็นระยะเวลานาน 1-4 ปี    1    
            1.    ศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility study) 2.    ออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) และ ตรวจแบบ (Engineering) 3.    ใข้งานโปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD/Solid Work ได้ 4.    ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการฯ ต่างจังหวัด (เป็นครั้งคราว)    2    
G1312    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลของโรงไฟฟ้า 2.    บำรุงรักษาตามแผน และงานวิศวกรรมบำรุงรักษา 3.    วางแผน และทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์เครื่องกลของโรงไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานในที่อับอากาศและที่สูงตามลักษณะงาน ต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรีอต่างประเทศเป็นระยะเวลานานได้    11    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี และโรงไฟฟ้าในประเทศ และต่างประเทศ
G1312 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจวัดวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในโรงไฟฟ้า (Vibration Analysis) 2.    ให้คำแนะนำในการแกไขปัญหาการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในโรงไฟฟ้า 3.    ตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อน (Thermal Infrared Analysis) 4.    ตรวจวัดและวิเคราะห์เสียงรบกวน (Sound Analysis) 5.    ปฏิบัติงานต่างสำนักงาน ต่างจังหวัด หรีอต่างประเทศได้    1    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี และโรงไฟฟ้าในประเทศ และต่างประเทศ
G1313    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลของโรงไฟฟ้า 2.    บำรุงรักษาตามแผน และงานวิศวกรรมบำรุงรักษา 3.    วางแผน และทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์เครื่องกลของโรงไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าในประเทศ และต่างประเทศ
G1314    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    รับผิดชอบงานวิศวกรรมบำรุงรักษา 2.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า 3.    ทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์[รงไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านเครื่องกลของโรงไฟฟ้า    1    เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
G1315    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    บริหารจัดการงานย้ายระบบสายพาน, คำนวณ Power Requirement, Tension ของสายพาน ตามแผนการทำเหมือง 2.    ออกแบบและคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างตามมาตรฐานต่าง ๆ 3.    พัฒนาการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้กับการบำรุงรักษาระบบสาพาน เพื่อลด Breakdown และกำลังคน    1    เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
G1316    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ออกแบบด้านโครงสร้างและฐานรากอาคารงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง, งานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 2.    ตรวจอนุมัติแบบ/เอกสารทางด้านเทคนิค จากบริษัทคู่สัญญา 3.    ตรวจสอบความลูกต้องของแบบที่เขียนโดยช่างเขียนแบบ 4.    จัดทำรายการอุปกรณ์/ เอกสารทางเทคนิค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดหา 5.    ประสานงานกับหน่วยงานใน กฟผ.ที่เกี่ยวข้อง และ/หรีอ บริษัทคู่สัญญา เพื่อนำข้อมูลมา ประกอบการออกแบบ    3    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1316 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    บริหารสัญญาและควบคุมงานก่อสร้าง 2.    จัดทำเอกสารการจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    ประมาณราคางานก่อสร้าง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดและปฏิบัติงานในที่สูงได้ (ไม่กลัวความสูง)    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    สำรวจและประเมินการวาง layout โครงการพลังงานหมุนเวียน 2.    ประมาณราคาเบื้องต้น 3.    จัดทำรายงานการสำรวจ 4.    มิความรู้ด้านโปรแกรม AutoCAD    1    
G1317    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    วางแผนและเตรียมงานตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า กฟผ. โรงไฟฟ้าเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.    ปฏิบัติงานตรวจสอบโยธาภาคสนาม 3.    รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภาคสนาม และนำเสนอผลการตรวจสอบให้ลูกค้ารับทราบ 4.    วิเคราะห์โครงสร้าง และออกแบบแค้ไขซ่อมแซมโครงสร้างโรงไฟ้า 5.    จัดทำรายงานเสร็จงานของงานตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า 6.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    3    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
            1.    ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน 2.    ประสานงานการตรวจสอบเขื่อนด้านเทคนิคที่เป็นงานประจำ และในกรณีพิเศษ 3.    เฝืาติดตามข้อมูลตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนจากระบบ DS-RMS 4.    ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเขื่อน 5.    จัดเก็บข้อมูลตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของเขื่อน 6.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    
            1.    ควบคุมงานก่อสร้าง 2.    ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร 3.    ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรม และประมาณราคางานในงานก่อสร้าง 4.    จัดทำ TOR ในงานก่อสร้าง และรายงานต่าง ๆ 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    
G1318    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจสอบและบำรุงรักษางานโยธา 2.    บำรุงรักษาตามแผน และงานวิศวกรรมบำรุงรักษาโยธา 3.    สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานโยธา 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าหรีอโครงการต่างจังหวัดได้ เป็นระยะเวลานาน (1-2 ปี)    1    โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
G1319    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4.    มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธา หรือ งานสำรวจ หรือ งานถอดแบบ หรือ งานประมาณราคา หรือ งานควบคุมงาน ก่อสร้าง    1.    ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสายส่ง 2.    ตรวจสอบ-ประเมินความแข็งแรงโครงสร้าง เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง,อาคารทั่วไป 3.    สำรวจ-ออกแบบ ,ประมาณราคา ,จัดทำเอกสารจ้าง และควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป 4.    ศึกษา,วิเคราะห์และประเมินความเสียหาย งานด้านวิศวกรรมโยธา 5.    เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ได้ 6.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    พื้นที่ จ.กระบี่
G1320    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ประกันคุณภาพอุปกรฟ้โรงไฟฟ้า 2.    ตรวจสอบอุปกรณ[รงไฟฟ้า และ ตรวจสอบ (Audit) ผู้ผลิตอุปกรณ์    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    วางแผนการพัฒนาโครงการพลังหมุนเวียน 2.    จัดทำข้อมูลแผนงานโครงการ และแผนศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมเพื่อรองรับ การปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานชาติ 3.    ติดตาม และจัดทำรายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ    1    
            1.    ประมาณราคาและวิเคราะห์โครงการพลังงานหมุนเวียน 2.    จัดทำงบประมาณโครงการพลังงานหมุนเวียนทั่งรายโครงการ และภาพรวมของแผนพัฒนาโครงการ 3.    ติดตาม และจัดทำข้อมูลประมาณการราคา และอัตราค่าไฟฟ้า    1    
G1321    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    1.    ออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ระบบควบคุมระบบส่ง 2.    ตรวจรับติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์ระบบควบคุมระบบส่งเพี่อรองรับงาน Digital Substation, IEC 61850 และ Grid Modernization ของ กฟผ. 4.    สามารถเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ได้ 5.    สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถนำเสนอ และถ่ายทอดผลงานแก่ผู้อื่นได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1322    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม    1.    จัดทำเอกสารประกวดราคา และพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคด้านระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 2.    ตรวจสอบแบบวิศวกรรมด้านระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 3.    Commissioning ตรวจรับโรงไฟฟ้า    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    ออกแบบระบบควบคุมและแสดงผล Automation (DCS, PLC, SCADA, HMI) และ ระบบสื่อสาร Communication Networks (LAN, WAN) และ Protocol ในการสื่อสาร 2.    จัดทำข้อกำหนดด้านเทคนิค Technical Specification สำหรับอุปกรณ์ระบบควบคุมและ ประมาณราคาอุปกรณ์ 3.    จัดทำ Control System Configuration ของโรงไฟฟ้าพลังงานนํ้าและพลังงานหมุนเวียน 4.    ออกแบบและเลือกใข้อุปกรณ์วัดคุมที่เหมาะสมกับ Process , ระบบ loT และ Cloud-Based solution 5.    ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น SQL (MySQL, PostgreSQL, SQL Server), MongoDB, Redis, front end software ( เช่น Figma, Adobe XD )และ Data Analytic( เช่น Google sheet, Tableau) ของโรงไฟฟ้า Floating Solar และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ 6.    มีความสามารถใฃ้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สามารถใข้โปรแกรมของ Programmable Logic Controller (PLC) ได้ 7.    ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการฯ ต่างจังหวัด (เป็นครั้งคราว) ได้    2    
G1323    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม    1.    บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือวัด และระบบวัดคุม 2.    วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุการณ์กรณีมีอุปกรณ์วัดหรีออุปกรณ์ควบคุมเกิดเหตุขัดข้องหรีอเสิยหาย 3.    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานด้านบำรุงรักษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 4.    สามารถทำงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมีอวัด ระบบควบคุมในสภาพแวดล้อมโรงไฟฟ้าได้    1    โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
G1324    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ    1.    วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ กฟผ. 2.    มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบงาน เช่น PHP, JAVA, PYTHON, C# เป็นต้น 3.    มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูล เช่น Oracle, MySQL, MS-SQL เป็นต้น 4.    มีความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน    4    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1324 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ    1.    วางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาปัตยกรรมองค์การ (Enterprise Architecture) ที่สนับสนุนกลยุทธ์ ดิจิทัลและภาพรวมทางธุรกิจขององค์การ 2.    ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การ และกำหนดมาตรฐานของเทคโนโลยีคิจิทัล (แอปพลิเคชัน ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ) ในการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใข้กับองค์การ 3.    พัฒนาข้อกำหนดด้านเทคโนโลยี (IT Specification) เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีคิจิทัลใหม่ จะสามารถนำมาประยุกต์ใฃ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.    ใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Architecture) เพื่อออกแบบโซลูซัน (Digital Solution Architecture) 5.    มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) หรีอการออกแบบ IT Solution    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    กำหนดแนวทางและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงด้านคิจิทัลโดยภาพรวมขององค์การ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด 2.    กำหนดแนวทาง จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านดิจิทัล (Business Continuity Plan) นำไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผล รองรับกระบวนการบริหารจัดการความต่อเนื่อง ทางธุรกิจของ กฟผ. 3.    กำหนดข้อกำกับการปฏิบัติตาม (Compliance Policy) นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำมากำกับดูแลกิจกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์การ 4.    สนับสนุนการดำเนินการของ กฟผ. เพื่อรองรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)    1    
            1.    ศึกษาและติดตามข้อมูลค่าไฟฟ้าในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตรา ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) 2.    ศึกษา รวบรวมข้อมูล ออกแบบ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์ประกอบ ค่าไฟฟ้าในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และ Ft 3.    จัดทำโปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าและโปรแกรมวิเคราะห์ปัจจัยอันส่งผลต่อค่าไฟฟ้าและการกำหนด อัตราค่าไฟฟ้า    1    
G1324 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ    1.    ออกแบบและจัดทำ Applications เพื่อการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2.    บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล 3.    วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลด้านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า Power Trading และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 4.    สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบพัฒนา Applications และฐานข้อมูลได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    ติดตั้งระบบเครีอข่ายและ server เพื่อเชื่อมโยงสำหรับงาน Digital Substation และ BESS 2.    ติดตั้ง ทดสอบเพื่อน้าอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน Digital substation และ BESS เข้าใข้งานในระบบ 3.    วิเคราะห์และปรับปรุงระบบ Cyber Security ด้าน Operation Tech. สำหรับงาน Grid modernization 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    
            1.    ออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ระบบควบคุมระบบส่ง 2.    ตรวจรับติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์ระบบควบคุมระบบส่ง 3.    ปฏิบัติงานด้าน Digital Substation, IEC 61850 และ Grid Modernization ของ กฟผ. 4.    เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น C#, C++ เป็นต้น 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว    1    
            1. ติดตั้งทดสอบ EGAT SCADA (61850) และ อุปกรณ์ BCU, MU, Network Switch, Time server 2. สนับสนุนระบบ Digital Substation ของ กฟผ. ในส่วนของ Cyber Security สำหรับสถานีไฟฟ้า 3. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น C#, C++ เป็นต้น 4. ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว    1    
            1.    บริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า, เจรจาประสานงานกับโรงไฟฟ้า กฟผ. 2.    ตรวจสอบค่าไฟฟ้า พัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าและการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3.    ตรวจรับโรงไฟฟ้าเอกชนและตรวจรับระบบส่งเชื่อมโยงระหว่างโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน กับระบบของ กฟผ. 4.    เขียนโปรแกรม เช่น Java/C/C#/PHP/Python/Javascript ได้ และมีความรู้ด้านระบบ ฐานข้อมูล เช่น Oracle/MySQL/Microsoft SQL Server    1    
G1324 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ    1.    บริหารจัดการงานติดตั้ง ตรวจรับ นำเข้าใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารโครงข่าย ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบความมั่นคงปลอดภัยโครงข่ายปฏิบัติการ 2.    ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานวิศวกรรม 3.    บริหารจัดการ Spare Part ในภาพรวม เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษา 4.    เขียนโปรแกรม HTML/PHP/CSS/Javascript ได้ และใข้ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล Oracle, MySQL, LINUX, WINDOWS SERVER และภาษา SQL 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1325    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ 3.    มีประสบการณ์ในการเป็น Data Engineer หรือ Data Scientist    1.    ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการ end-to-end data pipeline บน data platform ภายใน กฟผ. ทั้ง data warehouse / data mart และ data lake เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ พร้อมใช้ ตอบโจทย์การใข้งานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 2.    พัฒนาหรีอแก็ไขโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและนำเสนอข้อมูล ให้สามารถทำงาน ได้ครบถ้วนลูกต้องตามฟ้งก์ชั่นงาน 3.    วิเคราะห์ข้อมูล สร้างเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูล อาทิ BI / dashboard / alert เพื่อให้ ผูใข้งานเข้าถึงข้อมูลได้ยืดหยุ่น สะดวก รวดเร็ว 4.    หากมีประสบการณ์ทำงานด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เขียนโปรแกรม (Programming) หรีอสร้าง Data Schema หรีอ เขียน store Procedure/Function บนฐานข้อมูล MYSQL / ORACLE / MSSQL จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1326    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ 3.    มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดการระบบฐานข้อมูลหรือ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศหรือหรือเครือข่าย สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี    1.    ปฏิบัติงานด้านระบบบริหารข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์ม จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงระบบที่บริการคลาวด้สาธารณะ (Public Cloud) 2.    ออกแบบและปรับปรุงแผนผังสถาปัตยกรรม สำรวจ จัดหา ติดตั้ง จัดการค่าระบบ (Configuration) ให้บริการ การจัดการคุณภาพและความพร้อมใข้งาน การกัศึนระบบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ การจัดการทะเบียน การบริหารสินทรัพย์ และการบำรุงรักษา 3.    ศึกษา ทดสอบ และประเมินแนวทางการใข้งานเทคโนโลยีใหม่ 4.    มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล (Oracle, Microsoft SQL และภาษา SQL) ระบบปฏิบัติการ (Windows Server และ Linux) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล (SQL Performance Tuning) และการออกแบบระบบ การเชื่อมต่อเครีอข่าย และระบบความปลอดภัยบนระบบฐานข้อมูล    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1326 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ 3.    มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดการระบบฐานข้อมูลหรือ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศหรือหรือเครือข่าย สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี    1.    ปฏิบัติงานด้านระบบเครีอข่าย ระบบ VPN ระบบ Unified Communications and Collaboration ระบบการบัญขีผูใข้งาน ระบบยีนยันตัวตนผูใข้งาน ระบบจัดการอุปกรณ์ และระบบจัดการความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์อุปกรณ์ รวมถึงระบบเครีอข่ายและการสื่อสารดิจิทัลที่ให้บริการโดยหน่วยงาน ภายนอกหรีอผูให้บริการคลาวดํสาธารณะ (Public Cloud) 2.    ออกแบบและปรับปรุงแผนผังสถาปัตยกรรม สำรวจ จัดหา ติดตั้ง จัดการค่าระบบ (Configuration) ให้บริการ การจัดการคุณภาพและความพร้อมใช้งาน การกัคีนระบบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ การจัดการทะเบียน การบริหารสินทรัพย์ และการบำรุงรักษา 3.    มีความรู้ด้านระบบเครีอข่าย (LAN WAN WiFi) ระบบปฏิบัติการ (Windows Server และ Linux) การบริหารจัดการอุปกรณ์เครีอข่าย Router Switch และการออกแบบระบบเครีอข่าย และ VPN 4.    มีความรู้ทางด้านค่าระบบ (Configuration) การจัดการด้านเครีอข่าย การจัดการ Application และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบปฏิบัติการ Windowses MacOS IOS Andriod การเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET PowerShell และ Python รวมถึงการจัดการ ระบบฐานข้อมูล MySQL และ MS SQL    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1327    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ 3.    มีประสบการณ์การทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ4ชเบอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี    1.    ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประกอบด้วยการป้องกัน (Protect) การเฝืาระวัง (Detect) การรับมีอ (Respond) และการแกไขฟินฟู (Recover) ทั้งด้านเทคโนโลยีระบบและ กระบวนการ เช่น Web Application Firewall การประเมินช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบ Security Information and Event Management (SIEM) วิธีจัดเก็บรวมรวมข้อมูลเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ รูปแบบการตรวจจับ และกระบวนการ Incident Response เป็นต้น 2.    ออกแบบและปรับปรุงแผนผังสถาปัตยกรรม สำรวจ จัดหา ติดตั้ง จัดการค่าระบบ (Configuration) ให้บริการ การจัดการคุณภาพและความพร้อมใข้งาน การด้คีนระบบ การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การจัดการทะเบียน การบริหารสินทรัพย์ และการบำรุงรักษา 3.    มีความรู้ด้าน Network และ IT Security การรับมีอภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอ่านและเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น PHP .NET Java Perl python    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1328    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    จัดทำ TOR ตรวจแบบ Engineering และออกข้อกำหนดทางเทคนิค 2.    ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม และออกแบบ 3.    บริหารโครงการ    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1329    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเหมืองแร่ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การใข้เครื่องจักร และบุคลากรในงานขุด ขนดิน และถ่านหิน รวมทั้งการเจาะระเบิดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการทำเหมีอง 2.    จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตวัตถุระเบิด และรายงานการใฃ้ให้หน่วยงานราชการทราบ 3.    ตำเนินการเพื่อให้มีวัตถุระเบิดใข้งานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 4.    ควบคุมงานและบริหารสัญญางานจ้างเหมาผลิตหินปูน เพื่อใช้งาน FGD สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 5.    ควบคุมงานจ้างเหมางานขุดขนดินและถ่านหินของเหมีอง 6.    ประสานงาน ประขุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตดิน ถ่านหิน และหินปูนงาน FGD 7.    จัดทำรายงานและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และรายงานต่าง ๆ    1    เหมีองแม่เมาะ จ.ลำปาง
G1330    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเหมืองแร่ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4.    มีประสบการณ์ด้านเหมีองแร่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี    1.    วิเคราะห์ คำนวณค่าใข้จ่ายงานการผลิตเหมีองถ่านหินและประเมินราคาต้นทุนโครงการพัฒนาแหล่ง เชื้อเพลิง สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 2.    ศึกษา Feasibilityโครงการใหม่ และวิเคราะห์ประเมินศักยภาพโครงการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการทำเหมีอง 3.    จัดทำประมาณราคาถ่านหินลิกไนต์เหมีองแม่เมาะ (Lignite Pricing) ประกอบโครงสร้างค่าไฟฟ้า 4.    วางแผนและทำแบบแปลนการทำเหมีองและศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการทำเหมีอง 5.    มีความรู้เกี่ยวกับการทำเหมีองแร่ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใข้จ่าย การทำเหมีอง การจัดทำแบบแปลนเหมีอง 6.    ใฃ้โปรแกรม AutoCAD ได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1331    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมสำรวจ    1.    วางแผน ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความลูกต้อง และควบคุมงานสำรวจแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 2.    สำรวจโรงไฟฟ้า และสำรวจสถานีไฟฟ้าแรงสูง ด้วยวิธีการสำรวจโดยกล้องประมวลผลรวม, กล้องระดับ,เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS 3.    สำรวจจัดทำรายละเอียดสูงด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินชนิดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ LiDAR (UAV LiDAR) 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นระยะเวลานานได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1331 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมสำรวจ    1.    วางแผน และควบคุมงานสำรวจจัดทำรายละเอียดสูงด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAV) 2.    วางแผน และควบคุมงานสำรวจจัดทำแบบจำลองสามมิติสถานีไฟฟ้าแรงสูงด้วย Terrestrial Laser Scanner (TLS) 3.    ตรวจสอบการประมวลผล และความลูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1332    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมโลหการและวัสดุ    1.    วิเคราะห์รูปแบบความสิยหายอุปกรณ์[รงไฟฟ้า 2.    ประเมินสภาพหรีออายุของอุปกรณ์[รงไฟฟ้าที่ผ่านการใข้งานมาแล้ว 3.    ปฏิบัติงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลาย 4.    ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ปฏิบัติงานที่สูง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 5.    สายตาปกติ ไม่มีภาวะตาบอดสิ    1    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
G1333    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4.    มีประสบการณ์ในการทำงานด้านควบคุมระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานใน โรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ มีใบรับรองวิชาชีพระดับ สามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ    จัดทำแผนการผลิตไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วง 1 สัปดาห์ ล่วงหน้า และ 4 เดือนล่วงหน้า ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ในระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งประสานงานกับโรงไฟฟ้า ต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1334    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจสอบข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้การรับรอง Renewable Energy Certificate (REC) 2.    สื่อสารและให้ข้อมูลต่อทุกภาคส่วนเกี่ยวกับธุรกิจ REC และการรับรอง REC 3.    พัฒนาระบบการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการต่อยอดธุรกิจใหม่ของ กฟผ. 4.    มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น สามารถตรวจสอบข้อมูลบน Single Line Diagram ของ โรงไฟฟ้าได้ และมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1335    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    ปรับปรุงกระบวนการและทดสอบอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน Digital substation ที่โรงงาน 2.    ติดตั้ง ทดสอบ เพื่อนำอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน Digital substation และ BESS 3.    ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน Grid modernization ให้กับผูใข้งาน 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นระยะเวลานานได้    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1335 (ต่อ)    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    รวบรวมและให้บริการข้อมูลค่าวัดทางไฟฟ้าจากมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการตรวจสอบ ประสานงาน และแกไขปิญาระบบสื่อสารของระบบรวบรวมและให้บริการข้อมูลค่าวัดทางไฟฟ้า ของอุปกรณในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. 2.    ตรวจสอบความลูกต้องและความผิดปกติของข้อมูลค่าวัดทางไฟฟ้าจากระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 3.    พัฒนา ปรับปรุง และแกไขโปรแกรมประยุกต์ สำหรับหน่วยงาน 4.    ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงและแกไข อุปกรณ[นระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. 5.    ศึกษา นำเสนอ และนำเข้าใข้งาน รูปแบบธุกิจใหม่ ของ Energy Trading Platform รูปแบบใหม่    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1336    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    บำรุงรักษาฐานข้อมูล และ Display ระบบ SCADA/EMS ของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า 2.    ตรวจสอบและบำรุงรักษา SCADA Application ของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า 3.    พัฒนา Application และโปรแกรมที่สนับสนุนงานควบคุมระบบฯ และอื่นๆ 4.    มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล RDBMS และสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น C++/C#, PHP/Javascript/Python    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    ตรวจรับข้อมูลระบบควบคุมกำลังไฟฟ้าที่ เช่น สถานีไฟฟ้าแรงสูง,โรงไฟฟ้า กฟผ., โรงไฟฟ้า IPP, SPP 2.    ตรวจสอบ ตรวจรับ และทดสอบ AGC , AGVC โรงไฟฟ้า กฟผ,โรงไฟฟ้า IPP, SPP 3.    ปฏิบัติงาน Annual Test ของโรงไฟฟ้าต่างประเทศตามสัญญา 4.    รับจ้างบุคคลภายนอก การกำหนดข้อมูลที่จะส่งศูนย์ฯ ตรวจรับข้อมูลและระบบ kv Control 5.    ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแกํไขปัญหาข้อมูลระบบควบคุมกำลังไฟฟ้าใข้งานไม่ได้ 6.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้    1    
            1.    บริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐต่อรัฐ, สัญญาให้บริการสายป้อนระบบไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ กฟภ. และสัญญาการให้บริการผ่านโครงข่ายไฟฟ้าโครงการ LTMS-PIP 2.    ร่วมเจรจา และ จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐต่อรัฐ ฉบับใหม่ หรีอ แกไขเพิ่มเติม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.    พัฒนาโปรแกรม หรีอ Applications หรีอ Website Applications ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลหรีอรองรับการใข้งานทาง intertrnet ได้ เพื่อการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐต่อรัฐ 4.    สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้    1    
G1337    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมพลังงาน 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    ศึกษาวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้าทางด้านการไหลของกระแสไฟฟ้า (Load Flow) กระแสลัดวงจร (Fault) เสถียรภาพระบบ (System stability) ของระบบไฟฟ้าในสภาวะปัจจุบันและอนาคต 2.    ดูแลและบริหารจัดการระบบ Wide Area Monitoring Protection and Control    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    เจรจา จัดทำ และบริหาร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (FIPP) จากต่างประเทศ ตามนโยบายและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2.    สามารถฟ้ง/พูดภาษาอังกฤษ เพื่อดำเนินการเจรจาสัญญาได้ และสามารถอ่าน/ร่างสัญญา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก 3.    หากมีประสบการณ์ด้านสัญญาหรีอการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านโรงไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    1    
G1338    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    ควบคุมดูแล ดำเนินงานติตตั้งบำรุงรักษาตรวจรับนำเข้าใข้งานและปรับปรุงพัฒนาระบบ Microwave, PSS 48 VDC, vccs, VHF&UHF Radio 2.    ประสานงานและสนับสบุนข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำการบำรุงรักษาแก่สื่อสารเขตปฏิบัติการ 3.    บริหารจัดการ Spare Part ในภาพรวม เพื่อใฃ้ในงานบำรุงรักษา 4.    เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใฃ้ในการตรวจจับและควบคุมได้ 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1339    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ขายและบริหารสัญญา โดยประสานหน่วยปฏิบัติการเพื่อจัดทำขอบเขต เสนอราคางาน และบริหาร สัญญา ของธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบส่งในประเทศ 2.    ประสานและติดตามผลการให้บริการ เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความพิงพอใจ ปัญหา/อุปสรรคงาน เพื่อน่ามาปรับปรุงคุณภาพและความสำเร็จของงาน 3.    จัดทำข้อมูลแผนการขายของธุรกิจ O&M โรงไฟฟ้าและระบบส่งในประเทศให้สอดคล้องกับแผน การตลาดและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมถึงแผนกลยุทธ์ของสายงาน    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1340    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต / วิศวกรรมพลังงาน 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเชื้อเพลิงในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดทำ สรุป และน่าเสนอข้อมูล 2.    แสวงหาโอกาสการพัฒนาธุรกิจ 3.    ร่วมดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ กฟผ. ด้าน Green Innovation for Sustainability ของ กฟผ. เช่น โครงการ CCUS โครงการ Hydrogen Fuel/Hydrogen Technology 4.    ประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอกด้านการดำเนินงาน ด้านระเบียบข้อบังคับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ขอนุญาตต่าง ๆ    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1341    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ    1.    พัฒนาโปรแกรมของอุปกรณ์ Embedded, Micro Controller 2.    วิเคราะห์และแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ 3.    ประยุกต์ใช้งาน Micro Controller 4.    สามารถเขียนโปรแกรมที่ใช้ภายในอุปกรณ์ Embedded และโปรแกรมภาษา c#, Python ได้ 5.    มีความรู้ด้านระบบ loT 6.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1342    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งนํ้า 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม) 4.    มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบระบายนํ้า ระบบท่อ ในอาคาร หรือระบบป้องกันนํ้าท่วม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี    1.    ออกแบบระบบระบายนํ้า ระบบท่อในอาคาร ระบบป้องกันนํ้าท่วม หรีออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.    เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD หรีอ BIM ได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1343    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    ควบคุมดูแล ดำเนินงานดิตตั้งตรวจรับนำเช้าใช้งานและปรับปรุงพัฒนา DMDW, SDH, PDH, Router, Switch, SD-WAN 2.    ประสานงานและสนับสนุนข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำการบำรุงรักษาแก่เขตปฏิบัติการ 3.    กำหนดมาตรฐานคู่มีอการปฏิบัติงานอุปกรณ์สื่อสารและงานบำรุงรักษา 4.    วิเคราะห์เหตุขัดข้องและแกไขปัญหาพร้อมประสานงานและสนับสนุนข้อมูลเพื่อนำระบบเข้าใข้งาน 5.    รวบรวมข้อมูล Route Cause เป็น Database พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อปรับปรุงระบบและ ใฃ้ในการออกแบบระบบในอนาคต 6.    บริหารจัดการ Spare Part ในภาพรวม เพื่อใฃ้ในงานบำรุงรักษา    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1344    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมสารสนเทศ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    เจรจาและบริหารสัญญาขายไฟฟ้า เช่น การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า การบริหารจัดการตามเงื่อนไข สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การแล้ปัญหาและหาข้อยุติของข้อโต้แย้งหรีอประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2.    รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลการขายไฟฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานของ กฟผ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3.    พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารสัญญาขายไฟฟ้า เช่น การพัฒนาโปรแกรม การคำนวณค่าไฟฟ้า การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 4.    พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่าน โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ 5.    มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าพื้นฐาน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเจรจาทางธุรกิจได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1345    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    ปฏิบัติงานงานวิศวกรรมและบริหารระบบสื่อสาร 2.    ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบสื่อสารต่าง ๆ 3.    จัดทำ TOR ตรวจแบบ Engineering และออกข้อกำหนดทางเทคนิค 4.    วางแผน กำหนดแนวทางการพัฒนา และกำหนดยุทธศาสตร์ระบบสื่อสาร 5.    มีทักษะด้านเทคโนโลยียุคใหม่ มีความรู้ด้าน Data Communication , Computer และ ICT 6.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1346    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและควบคุม มวลสารจากปล่องระบายอากาศทิ้งของโรงไฟฟ้า 2.    ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. 3.    จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานกำกับดูแล 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G1347    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาควบคุม)    1.    บำรุงรักษาระบบสื่อสาร และระบบ SCADA 2.    วิเคราะห์เหตุขัดข้องของอุปกรณ์ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ และระบบ SCADA พร้อมเสนอแนวทางแกํไข 3.    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแกไขปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื่อสารที่มีปัญหา และระบบ SCADA    1    พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคาร    R0301    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิขาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และสรุปความก้าวหน้าประจำเดือน 2.    ทบทวนความสอดคล้องกฎหมาย, รวบรวมแผนและสรุปผลการอบรม, ดำเนินการด้านงานมาตรฐาน ISO 3.    ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก, ควบคุมกระบวนการ ด้านงานบำรุงรักษาในระบบ SAP และ Maximo 4.    ติดตาม วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน Corrective และ Preventive Maintenance    1
    R0302    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิขาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ควบคุม การเดินเครื่องกังหันก๊าซ และเครื่องกังหันไอนํ้า 2.    ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.    ควบคุมการใข้หม้อไอนํ้า 4.    ปฏิบัติงานในที่สูงได้    1
เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดลำปาง ลำพูน เขียงใหม่ แพร่ ตาก พะเยา เขียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี    R1801    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 2.    ปฏิบัติงานแกไขปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.    ตรวจสอบวิเคราะห์และพัฒนา(ปรับปรุง)งานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1
เขื่อนสิริกิตี๋ จ.อุตรติตถ์ พื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.น่าน ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดอุตรดดิถ์ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ น่าน    R1901    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ออกแบบก่อสร้าง 2.    ประมาณราคาก่อสร้าง 3.    บริหารสัญญางานก่อสร้าง 4.    บำรุงรักษาเขื่อน อาคารโรงไฟฟ้า และอาคารประกอบ 5.    ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน 6.    สำรวจและตรวจสอบ และบำรุงรักษาแนวเขต กฟผ. 7.    มีความรู้ด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงาน วิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อน วิศวกรรมบารุงรักษาเขื่อน อาคารประกอบและ อ่าง เก็บนํ้า    1
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดเขียงใหม่ เขียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี    R2101    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาขีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจสอบ/ประเมินความแข็งแรงโครงสร้างเสาโครงเหล็ก หรีอโครงสร้างอื่นๆ 2.    สำรวจ-ออกแบบ บัระมาณราคา พัดทำเอกสารจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 3.    ศึกษาและวิเคราะห์ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านวิศวกรรมโยธา 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1
สถานีไฟฟ้าแรงสูง สำนักงาน จ.เขียงใหม่ ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดเขียงใหม่ เขียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี    R2201    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาขีพวิศวกรรมควบคุม    1.    วางแผนบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชิงป้องกันและเชิงแกํไข (Preventive & Corrective Maintenance) 2.    ศึกษาวิเคราะห์เหตุชัดข้องของสายส่ง และเสนอแนะแนวทางในการแก่ไขปัญหา 3.    ศึกษาด้นคว้าเทคโนโลยีและเทคนิคในการบำรุงรักษาสายส่ง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1
สถานีไฟฟ้าแรงสูง สำนักงาน จ.นครสวรรค์ ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดเขียงใหม่ เขียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี    R2301    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาขีพวิศวกรรมควบคุม    1.    บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 2.    บำรุงรักษาระบบ Power Supply 48V และ 12V (Charger และ Battery 48V & 12V) 3.    บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบควบคุม และป้องกัน ได้แก่ Remote Terminal Unit (RTU) และระบบ Tele-Protection 4.    บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูล เช่น Router, Switching Hub, Firewall 5.    บำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารปลายทาง เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์ วงจรปิดภายในสำนักงานฯ และสถานีไฟฟ้าแรงสูง, ระบบตรวจหาระยะชัดข้อง ในสายส่ง, ระบบตรวจจับฟ้าผ่า, ระบบข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก เป็นต้น 6.    สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Autocad ได้ 7.    สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไมโครคอนโทรเลอร์ หรีอเขียน Application เบื้องต้น บน Platform ต่าง ๆ ได้ 8.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1
โรงไฟฟ้าพลังนํ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี    R2701    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ปฏิบัติงานวิศวกรรมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ตรวจซ่อม ปรับปรุง และติดตั้ง อุปกรณ์ด้านเครื่องกลโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและพลังงานหมุนเวียน ของ กฟผ. 2.    วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก่ไขเชิงระบบจากผลการทดสอบ และข้อมูล ที่วัด วางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเครื่องกล และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 4.    สนับสนุนงานบำรุงรักษาอื่น ๆ ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ และที่สูงตามลักษณะงานได้ 5.    ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานบนที่สูง ที่อับอากาศ    1
    R2702    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนงาน 2.    ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.    วิเคราะห์สาเหตุและด้นหาวิธีการปรับปรุงแก่ไขปัญหาของที่เกิดขึ้น 4.    รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน    1
เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี    R2801    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    วางแผนงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํ้าร่วมกับโรงไฟฟ้า พลังนํ้าเขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล 2.    วางแผนงานบำรุงรักษาและดำเนินการซ่อมแซมแก่ไข ไฟฟ้าบริเวณ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสาร-ไอที 3.    วางแผนบำรุงรักษาแบบปกป้อง (Preventive Maintenance) และบำรุงรักษา แบบแก่ไข (Corrective Maintenance)    1


สถาปนิก

G2301    สถาปนิก ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน 3.    มีประสบการณ์ในการออกแบบงานตกแต่งบ้านพัก ที่ทำการ สำนักงาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี    1.    ออกแบบงานตกแต่งบ้านพัก ที่ทำการ สำนักงาน หรีออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.    ตรวจสอบแบบสถาปัตยกรรมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด 3.    จัดทำ Presentation ประกอบการขออนุมีตงบประมาณ 4.    เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD หรีอ BIM ได้ 5.    ใฃ้โปรแกรม Photoshop และ Adobe illustrator ได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี


นักธรณีวิทยา

G3301    นักธรณีวิทยา ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์    1.    ติดตั้งเครื่องมีอตรวจวัดระดับแรงดันนํ้าใต้ดิน 2.    ตรวจสอบ เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์การตรวจวัด และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล 3.    นำข้อมูลจัดเก็บในฐานข้อมูล 4.    ตรวจสอบธรณีอุทกและรายงานผล 5.    ประสานงานป้องกันและแก็ไขปัญหาเสถียรภาพ    1    เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ภูมิลำเนาที่มืลิทธสมัคร จังหวัดลำปาง  
 R1601    นักธรณีวิทยา ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์    1.    สำรวจจัดทำธรณีวิทยา และบันทึกข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 2.    เก็บตัวอย่างชั้นถ่านหินและดินส่งเข้าทำการวิเคราะห์ จัดทำคุณภาพถ่าน รวมถึงตรวจสอบและให้คำปรึกษาหน้างานขุดเจาะถ่านหิน 3.    ปรับปรุงและแปลความหมายข้อมูลทางธรณีวิทยา (ธรณีวิทยาภาพตัดขวาง) 4.    บรรยายทางธรณีวิทยาให้กับผู้ปฏิบัติงานผลิตถ่านหินและบุคคลภายนอก 5.    สามารถขับรถยนต์ได้ และสามารถไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่หรีอต่างประเทศได้ 6.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้    1


นักวิทยาศาสตร์

G4301    นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม    1.    ติดตาม ควบคุมและแก็ไขปัญหา ระบบผลิตและปรับแต่งคุณภาพนํ้า ของโรงไฟฟ้า ภายนอก และ ภายใน กฟผ. 2.    ติดตามผลการปรับแต่งและการใข้เคมีภัณฑ์ในระบบนํ้าของโรงไฟฟ้า ภายนอก และ ภายใน กฟผ.    1    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
G4302    นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา สิ่งแวดล้อม    1.    ติดตาม ตรวจสอบ ตรวจวัด การปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการแนบท้ายรายงาน EIA 2.    พัฒนาระบบงาน การติดตามตรวจสอบ การป้องกันแกไข ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมีอง 3.    ตรวจสอบดูแลระบบบำบัดนํ้าของเหมีองให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด    1    เหมีองแม่เมาะ จ.ลำปาง
G4303    นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา อาขีวอนามัยและความปลอดภัย    1.    ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาขีพ (จปว.) งานบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าตามวาระ 2.    ดูแลควบคุมงานความปลอดภัยฯ สิ่งแวดล้อม และงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี 3.    ดูแลควบคุมระบบงานคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานอาชีพ จปว. 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้    2    กฟผ. สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี และ โรงไฟฟ้าในประเทศ และต่างประเทศ
G4304    นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา อาขีวอนามัยและความปลอดภัย    1.    ให้คำปรึกษา แนะนำส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการความปลอดภัยฯให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลหรีอกฎหมายกำหนด 2.    รณรงค์ ส่งเสริม แผยแพร่ อบรม และสื่อสารองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา 3.    เสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาขีวอนามัยฯ    1    โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
G4305    นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา อาขีวอนามัยและความปลอดภัย    1.    ศึกษา ดำเนินการ และติดตามผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย อาขีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.    จัดทำแผน ทบทวน ประเมินความเสี่ยง รวบรวมผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเอกสาร ด้านความปลอดภัยเสนอหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3.    จัดทำแผนงาน จัดอบรมส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ และปฏิบัติงานด้านอาขีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    1    เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
G4306    นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา สิ่งแวดล้อม / อาขีวอนามัยและความปลอดภัย / ขีววิทยา เทคโนโลยีขีวภาพ / ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล / การจัดการป่าไม้    1.    วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 2.    ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. 3.    รายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี


นิติกร

G5201    นิติกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท นิติศาสตร์ 2.    สาขาวิชา นิติศาสตร์ 3.    มีประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต 4.    มีประสบการณ์ทำงานด้านสัญญา ไม่น้อยกว่า 1 ปี    1.    ให้ความเห็นด้านกฎหมายธุรกิจ 2.    จัดทำข้อผูกพัน ข้อตกลง เอกสารเสนอราคา และเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G5301    นิติกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 2.    สาขาวิชา นิติศาสตร์ 3.    มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ    1.    ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีอาญา คดีแรงงาน และการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่น 2.    ดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีอาญา คดีแรงงาน และระงับข้อพิพาทด้วยทางเลือกอื่น 3.    ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของ กพ่ผ. 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G5302    นิติกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 2.    สาขาวิชา นิติศาสตร์    1.    ให้ความเห็นและข้อแนะนำทางกฎหมายในกรณีที่เกิดเหตุทรัพย์สินสูญหายหรีอเสิยหาย และกรณีที่เกิดอุบัติเหตุยานพาหนะ 2.    ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวน เช่น ตรวจสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน 3.    เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนด้านต่าง ๆ 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    รวบรวมและศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับงานที่ดิน 2.    ตรวจสอบข้อร้องเรียนและสรุปข้อเท็จจริงของคำร้องอุทธรณ์ค่าทดแทนเสนอ กกพ. 3.    ตรวจสอบข้อเท็จจริงคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือราษฎรผูได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ระบบโครงข่ายไพ่ฟ้า และคำร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ดินรวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานคดีปกครอง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2    
            1.    รวบรวมและศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับงานที่ดิน 2.    รวบรวมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดซื้อที่ดิน เช่าที่ดินและขอใข้ที่ดิน 3.    ประสานงานหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ ตรวจสอบขอใข้หรีอขอเช่าที่ดินตามประเภทที่ดินของรัฐ 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2    
G5302 (ต่อ)    นิติกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 2.    สาขาวิชา นิติศาสตร์    1.    รวบรวมและศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับงานที่ดิน 2.    ประสานงานกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน 3.    ดำเนินการจ่ายค่าทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี


นักบัญชี

G6301    นักบัญขี ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญขี 2.    สาขาวิชา บัญขี    1.    รวบรวมประมวลผลงบลงทุนขอตั้ง/ปรับปรุง/ติดตามเร่งรัด บริหารจัดการงบลงทุน 2.    ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปรับแผนการเบิกจ่ายลงทุน 3.    บริหารจัดการงบลงทุน และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร และหน่วยงาน 4.    ประสานและจัดทำรายละเอียดสายงาน เพื่อชี้แจงหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    จัดทำ Payment Voucher-ตรวจสอบความลูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา 2.    จัดทำบันทึกเพื่อตรวจสอบการ Claim ในระยะคาประกันสัญญา กับผู้!ข้งานและคณะกรรมการ ตรวจรับทางอิเมลส์ 3.    เรียกรายงานภาษีและตรวจสอบความลูกต้อง 4.    บันทึกบัญขีในระบบ SAP 5.    ร่วมเป็นทึมงาน TMO จัดทำโครงการ i-Payment    1    


เศรษฐกร

G7201    เศรษฐกร ระดับ 5    1.    คุณวุฒิ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 2.    สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ 3.    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี    1.    จัดทำร่าง TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษา Feasibility study (FS), Front End Engineering Design (FEED) 2.    สนับสบุนคณะกรรมการในการจัดทำราคากลาง, การพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาฯ, Workshop ร่วมกับที่ปรึกษา, ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งเตรียมร่าง TOR เพื่อคัดเลือกคู่สัญญางานก่อสร้าง 3.    สนับสบุนการสรุปผลการศึกษาของโครงการฯ เพื่อนำเสนอ ต่อ ผู้บริหารของ กฟผ. รวมทั้ง การนำเสนอและชี้แจงข้อมูลที่สำคัญ ต่อ หน่วยงานภาครัฐ 4.    ออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี


วิทยากร

G8301    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี ศึลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    1.    จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่โครงการ พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังนื้าและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 2.    สร้างและรักษาความสัมพันธ์ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสิย เพื่อให้เกิดการยอมรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนื้าและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 3.    จัดทำเนื้อหาและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสิย 4.    มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน หน่วยงานราชการ และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสิยได้ รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์ แกไขปัญหา สามารถบริหารความขัดแย้งได้ดี    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8302    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศึลปศาสตร์ 2.    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ    1.    จัดทำและขออนุมัติ TOR รวมถึงจัดทำเอกสารประกวดราคาภาษาอังกฤษ/Proposal 2.    รับงานให้บริการงานบุคคลภายนอก 3.    ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    จัดทำร่างขอบเขตของงานและเงื่อนไขเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างโครงการโรงไฟฟ้า 2.    จัดทำแผนงานโครงการ ประสานงาน และบริหารโครงการในช่วงงานวิศวกรรมและช่วงประกวดราคา 3.    สร้าง Model สำหรับธุรกิจใหม่ในการร่วมทุนกับผู้ร่วมค้า และพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อจัดทำ สัญญามาตรฐานของงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนื้าและพลังงานหมุนเวียน 4.    จัดทำสัญญาร่วมทุนกับเอกชน เพื่อพัฒนาโคงการ 5.    ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการฯ ต่างจังหวัด (เป็นครั้งคราว)    1    
G8303    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ 2.    สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการ    1.    ขายและบริหารสัญญาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง) 2.    จัดทำแผนขาย และสนับสบุนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด สำหรับธุรกิจเดินเครื่องและ บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 3.    สนับสบุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 4.    มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจา สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8304    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 2.    สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่งระหว่าง ประเทศ    1.    ดำเนินงานด้านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก 2.    ดำเนินงานด้านขออนุญาตนำเข้าสินค้ากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 3.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8305    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติศาสตร์ 2.    สาขาวิชา สถิติ สถิติประยุกต์    1.    วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องและรองรับต่อภารกิจของ กฟผ. 2.    วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคล (HR Analytic) 3.    ออกแบบระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System ะ HRIS) 4.    หากเป็นผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาขีพและคุณวุฒิวิชาขีพ สาขาวิชาขีพบริหารงานบุคคล (พัฒนาองค์การ) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8306    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 2.    สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมัลดิมีเดีย    1.    สื่อสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่ 2.    ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และรายงานประเภทต่าง ๆ 3.    บริหารจัดการเครีอข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 4.    มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการนำเสนอ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่าน Social Media    1    โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
G8307    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ 2.    สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์    1.    จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 2.    สำรวจเบื้องต้นเพื่อเก็บข้อมูลในสนาม 3.    จัดทำเอกสาร เช่น หนังสิอราชการ เอกสารประชุม รายงานการประชุม เป็นต้น 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8307 (ต่อ)    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ศึลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ 2.    สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์    1.    รวบรวมข้อมูลภูมิประเทศ เขตการปกครองที่ดินในความดูแลของหน่วยงานราชการ 2.    จัดทำเขตพื้นที่ของโครงการ โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เขื่อน อ่างเก็บนา เหมือง และทรัพย์สินอื่นๆ ของ กฟผ. 3.    รวบรวมภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมสำหรับงานจัดกรรมสิทธที่ดิน 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8308    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 2.    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน    1.    จัดทำแผนดำเนินงานและควบคุมงาน การฟินฟูสภาพพื้นที่เหมืองตามแผนการศึกษา Post Miming 2.    จัดรูปแบบพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการฟินฟูสภาพเหมือง 3.    ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฟินฟูสภาพเหมือง 4.    มีความรู้และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานป่าไมืได้ และมีความรู้ ด้านหลักการใช้ที่ดิน    1    เหมีองแม่เมาะ จ.ลำปาง
G8309    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 2.    สาขาวิชา สังคมวิทยาและมาบุษยวิทยา / บริหารธุรกิจ การจัดการ    1.    บริหารจัดการระบบ SAP / Payroll 2.    จัดหาซื้อ/จ้างประจำหน่วยงาน และประสานงานระหว่างหน่วยงานจัดหา หน่วยงานตรวจจ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 3.    ประสานงานผูใข้งานระบบแจ้งงานบริการ (FM) พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล 4.    จัดทำรายงานการประชุม แผนปฏิบัติการ และงานวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8310    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ 2.    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ / บริหารธุรกิจ การจัดการ    1.    จัดทำร่างเงื่อนไขและขอบเขตงานประกวดราคาโครงการระบบส่งที่เกี่ยวข้องกับสายส่งไฟฟ้า 2.    จัดทำเอกสารการจัดหางานสายส่งไฟฟ้า 3.    ประสานงานการขออนุมัติร่าง TOR จากผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 4.    จัดทำหนังสิออนุมัติให้ผู้ผลิตต่างประเทศเข้าร่วมประกวดราคา 5.    มีความรู้[นการใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    บริหารสัญญาในประเทศและต่างประเทศงานก่อสร้างระบบส่ง 2.    จัดทำเอกสารงานจ้างเหมาฯ ข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญา งานก่อสร้างระบบส่ง 3.    จัดทำรายงานการประชุม โต้ตอบจดหมายกับคู่สัญญาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 4.    มีความชำนาญในการใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office    1    
G8311    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 2.    สาขาวิชา นิติศาสตร์/ บริหารธุรกิจ การจัดการ / เศรษฐศาสตร์    1.    ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2.    จัดทำหนังส่อสนองรับราคา สัญญา ข้อผูกพัน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหารสัญญา 3.    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผูใข้งาน ร้านค้า คู่สัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    จัดทำร่างสัญญาในการให้บริการงานบุคคลภายนอกสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 2.    ให้ความเห็นเงื่อนไขสัญญา ในเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ (Commercial Terms) และข้อบทกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับภายใน กฟผ. 3.    มีความเชี่ยวชาญในการใข้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะ การอ่าน การเขียน สามารถร่าง และให้ความเห็นสัญญาจ้างทำเป็นภาษาอังกฤษได้ 4.    มีความร้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ.    1    
G8312    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ 2.    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ / บริหารธุรกิจ การจัดการ / บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ    1.    ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2.    จัดทำหนังส่อสนองรับราคา สัญญา ข้อผูกพัน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหารสัญญา 3.    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผูใข้งาน ร้านค้า คู่สัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8313    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 2.    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ / บริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / เศรษฐศาสตร์    1.    ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการระบบส่ง 2.    จัดทำเงื่อนไขมาตรฐาน 3.    ร่างหนังส่อโต้ตอบต่างประเทศ 4.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8314    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ บัญขี เศรษฐศาสตร์ 2.    สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการ / บัญขี / เศรษฐศาสตร์    1.    ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2.    จัดทำหนังส่อสนองรับราคา สัญญา ข้อผูกพัน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหารสัญญา 3.    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผูใข้งาน ร้านค้า คู่สัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8315    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 2.    สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการ / การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ / เศรษฐศาสตร์    1.    รับและส่งพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดส่งให้กับหน่วยงานพัสดุปลายทาง หรีอผูใข้งานปลายทาง 2.    ประสานงานกับหน่วยงานภายใน กฟผ. และคณะกรรมการตรวจรับในการส่งมอบพัสดุที่นำเข้า จากต่างประเทศ 3.    จัดทำรายงานความเสียหาย/สูญหาย/ชำรุดบกพร่องของพัสดุ (Warehouse Report) เพื่อดำเนินการ ร้องเรียน (Claim) จากคู่สัญญา/บริษัทประกันภัย 4.    ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. เพื่อการนำเข้าและส่งออกพัสดุอุปกรณ์ 5.    ปฏิบัติงานที่ทำเรีอ ทำอากาศยาน รวมถึงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นประจำได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8316    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ / การปกครอง การเมืองการปกครอง / ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / บริหารธุรกิจ การจัดการ / จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    1.    จัดการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะความสามารถทางการบริหาร 2.    จัดทำ KPI STANDARD หน่วยงานใน กฟผ. 3.    สื่อสารเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 4.    วิเคราะห์และปรับปรุงระบบประเมินผลบุคคล (PMS) ในส่วนการประเมิน KPI และ การประเมิน Managerial Competency    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G8317    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 2.    สาขาวิชา บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ / การปกครอง การเมืองการปกครอง / ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / เศรษฐศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมืลดิมีเตึย / วนศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน การจัดการทรัพยากรป่าไม้    1.    วิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชนและจัดทำแผนปฏิบัติการกิจการสังคม 2.    บุรณาการทำงานร่วมกับพันธมิตร/เครีอข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า แบบมีส่วนร่วม 3.    วิเคราะห์และเก็บข้อมูลการดำเนินงานเชิงสังคม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน 4.    มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการข้อมูล และการปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 5.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี / ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง จ.นนทบุรี ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม    R0101    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ 2.    สาขาวิขา บริหารธุรกิจ การจัดการ    1.    จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุ 2.    บันทึกข้อมูลต่าง ๆ สามารถใข้เปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้    2
เขื่อนวขิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ภูมิลำเนาที่มีลิทธสมัคร จังหวัดกาญจนบุรี    R0701    วิศวกร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2.    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 3.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    1.    ตรวจสอบ บำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้า 2.    บำรุงรักษาตามแผน และงานวิศวกรรมบำรุงรักษา 3.    ทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานในที่สูงและที่แคบ ลักษณะงานที่เข้อนสื่งสกปรกได้ และสามารถ ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1
    R0702    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ คิลปศาสตร์ 2.    สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย    1.    ผลิตจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 2.    บรรยายสรุปให้ข้อมูลที่ลูกต้องแก่คณะบุคคลจากสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของ กฟผ. 3.    ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม 4.    เก็บข้อมูลงานประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานสรุปผล 5.    มีทักษะวิทยากร/พิธีกร สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานและระบบ SAP ได้ 6.    สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้    1
เขื่อนวขิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ภูมิลำเนาที่มีลิทธสมัคร จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี    R0801    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คิลปศาสตร์ 2.    สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการ    1.    จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุ 2.    บันทึกข้อมูลต่าง ๆ สามารถใช้ใปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้    1
เหมีองแม่เมาะ จ.ลำปาง ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดเขียงราย เขียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์    R1701    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ 2.    สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการ    1.    ดำเนินการจัดจ้างงานจ้างทุกประเภท และงานเช่า ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 2.    บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ กฟผ. และระบบ e-GP ของกรมบัญขีกลาง 3.    ประสานงานข้อมูลงานจ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    1
เขื่อนสิริกิตี๋ จ.อุตรดิตถ์ ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ น่าน ตาก ลำปาง เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร    R2001    วิทยากร ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ 2.    สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการ    1.    จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุ 2.    บันทึกข้อมูลต่าง ๆ สามารถใข้เปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้    1


นักคอมพิวเตอร์

G0301    นักคอมพิวเตอร์ ระดับ 4    1.    คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 2.    สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ    1.    วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ Web Application 2.    ดูแลและบริหารจัดการระบบเครีอข่าย (Network) ระบบกล้อง CCW และอุปกรณ์สารสนเทศ (Hardware) 3.    สามารถออกแบบและพัฒนาระบบด้วย HTML5, JavaScript Framework, React, Node.js, PHP, Python ฯลฯ ได้ 4.    สามารถใช้ฐานขอมูล SQL Server หรีอ Oracle ได้ และมีความเช้าใจการใช้งาน Docker, Linux Command Line    1    ฝ่ายปฏิบัติการนครหลวง จ.นนทบุรี หรีอพื้นที่ภาคกลาง


ช่าง

G9401    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    ถอดแบบงานไฟฟ้า 2.    เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD หรีอ BIM 3.    ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าอาคาร ไฟฟ้าบริเวณ ต้องมีความเช้าใจในแบบก่อสร้าง 4.    ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวช้องกับงานก่อสร้าง 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    ควบคุม รับส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 2.    แก็ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรีอปัญหาฉุกเฉินในการจ่ายไฟ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    วิเคราะห์สภาพระบบไฟฟ้า เพื่อพยากรณ์วางแผนล่วงหน้าในการปลดสับอุปกรณ์ 4.    บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน 5.    ต้องไม่เป็นผ้ที่มีภาวะตาบอดสิ    1    
            1.    ทดสอบสภาพของนํ้ามันฉนวนฯ ทางด้านไฟฟ้า เคมี ฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการทดสอบฯ 2.    เก็บตัวอย่างนํ้ามันในสถานีไฟฟ้า, โรงไฟฟ้า หรีอหน่วยงานบุคคลภายนอก 3.    บำรุงรักษาเครื่องมีอทดสอบ เครื่องมีอวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นเวลานานได้    1    
G9401 (ต่อ)    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    ปฏิบัติงาน รื้อถอน ซ่อมบำรุง โยกย้าย ติดตั้ง และปรับปรุงอุปกรณ[นสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการของ กฟผ. 2.    สนับสนุนอื่นๆ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G9402    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    พัฒนาระบบงานบริการสอบเทียบให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความพังพอใจของลูกค้า 2.    ประสานความร่วมมีอกับห้องปฏิบัติการอื่นภายใน กฟผ. 3.    จัดทำแผนพัฒนา สนับสนุน ให้คำปรึกษาระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 เพื่อให้ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 4.    จัดหาหลักสูตรและเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านมาตรวิทยาและการบริหารห้องปฏิบัติการ ให้กับห้องปฏิบัติการและบุคคลภายนอก กฟผ. 5.    สนับสนุนการเปรียบเทียบผลการวัดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 6.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    1    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
            1.    วิเคราะห์ปัญหา ความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า กฟผ. และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 2.    กำหนดชั้นตอน วางแผน การตรวจรับ ระบบป้องกันและเครื่องมีอวัดไฟฟ้า 3.    ให้บริการบำรุงรักษา ออกแบบ ตรวจสอบ ตรวจรับ ทดสอบ ปรับแต่ง ปรับปรุง ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องมีอวัดไฟฟ้า 4.    ตรวจสอบและดำเนินการ Relay Setting และ Co-ordinate Setting ระหว่างระบบป้องกัน อุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 5.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    1    
G9402 (ต่อ)    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    ให้บริการ ตรวจสอบ ตรวจรับ ทดสอบ แกไข ซ่อมแซม ระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า ได้แก่ ระบบควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุมการสตาร์ทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องควบคุมการเปลี่ยน Tap หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 2.    ทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Dynamic (Field Test) 3.    วิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุความผิดปกติ (Failure) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสนอ แนวทางแกไข 4.    สนับสนุนการบริหารจัดการอะไหล่ของระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า 5.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    2    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
            1.    ให้บริการทดสอบนํ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าโรงไฟฟ้า กฟผ. และเอกชน 2.    ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงคุณภาพและวิเคราะห์ผลการทดสอบนํ้ามันหม้อแปลง 3.    วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งแบบ Offline และ Online ด้วยการวิเคราะห์ผลการทดสอบนํ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าและเสนอแนวทางแก่ไข 4.    กำหนดวิธีการทดสอบ หัวข้อการทดสอบ และดำเนินการทดสอบนํ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 5.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    1    
            1.    ใหับริการบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ แกไข ซ่อมแซม ติดตั้ง ปรับปรุง และให้ คำปรึกษา ระบบควบคุมการผลิตของโรงไฟฟ้าและระบบสนับสนุน ระบบควบคุมป้องกัน หม้อนา กังหัน เครื่องมือวัดคุมและอุปกรณ์ควบคุมกล ระบบระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบ กักเก็บพลังงาน ของโรงไฟฟ้า กฟผ. และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 2.    สนับสนุนการบริหารจัดการด้านอะไหล่ของระบบควบคุมการผลิตของโรงไฟฟ้าและระบบ สนับสนุน ระบบควบคุมป้องกันหม้อนํ้า กังหัน เครื่องมือวัดคุมและอุปกรณ์ควบคุมกลระบบ ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบกักเก็บพลังงาน 3.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    3    G9402 (ต่อ)    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    ให้บริการบำรุงรักษา ตรวจสอบ ประเมินสภาพ ตรวจรับ แกไข ซ่อมแซม ติดตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนควบของหม้อแปลงไฟฟ้า 2.    ตรวจประเมินสภาพ หม้อแปลงเครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า 3.    ตรวจสอบและทดสอบ รวมทั้งการแกไขและปรับปรุงระบบ Grounding System 4.    รวบรวมข้อมูลประวัติบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนควบหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงวิเคราะห์ความเสียหายและกำหนดวิธีการแกไข 5.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    1    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
            1.    ให้บริการบำรุงรักษา ตรวจสอบ ประเมินสภาพ ทดสอบสภาพกลไก ตรวจรับ แกไข ซ่อมแซม ติดตั้ง อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนควบในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่อยู่ทั้งใน Switchyard และ Switchgear ของโรงไฟฟ้า 2.    ให้บริการตรวจสอบสภาพผิวลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ทำความสะอาด ให้คำแนะนำ การแกไข และ แกิไขสภาพผิวลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าตามความเหมาะสม 3.    รวบรวมข้อมูลประวัติบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนควบ ในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ที่อยู่ทั้งใน Switchyard และ Switchgear ของโรงไฟฟ้า รวมถึงวิเคราะห์และกำหนดวิธีการแกไข 4.    สนับสนุนการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาและการบริหารอะไหล่ของอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนควบในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่อยู่ทั้งใน Switchyard และ Switchgear ของโรงไฟฟ้า 5.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    1    
G9403    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    บำรุงรักษาหม้อแปลง หม้อแปลงเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบของหม้อแปลง 2.    ร่วมวิเคราะห์ความเสียหายของหม้อแปลง หม้อแปลงเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบของ หม้อแปลง 3.    จัดทำมาตรฐานงานบำรุงรักษาของหม้อแปลง และหม้อแปลงเครื่องมือวัด และบริหารอุปกรณ์ เครื่องมืองานซ่อมหม้อแปลง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และทำงานในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างจังหวัดและประเทศใกล้เคียงได้ เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เคีอน    2    โรงงานซ่อมหม้อแปลง บางพลิ จ.สมุทรปราการ
G9404    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    ควบคุมการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2.    ปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    แกไขปัญหาเฉพาะหน้า หรีอปัญหาฉุกเฉินในการจ่ายไฟฟ้า (First Aid) ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง    1    สถานีไฟฟ้าแรงสูงอยุธยา 1 จ.พระนครศรีอยุธยา
G9405    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 3.    มีการทดสอบหักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    ปฏิบัติการสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2.    ควบคุม รับส่งการจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.    แก็ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรีอปัญหาฉุกเฉินในการจ่าย่ไฟ (First Aid) ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง    7    พื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
            1.    บำรุงรักษาสายส่ง 2.    ปฏิบัติงานในที่สูงได้ และต้องมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับปกติ    1    
G9406    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล    1.    เจาะสำรวจและทดสอบด้านธรณีและวิศวกรรมปฐพี 2.    บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่งอมีอเจาะสำรวจธรณีและวิศวกรรมปฐพี 3.    วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินในห้องทดลอง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G9407    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล    1.    เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์หนักและงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงและงานอื่นๆที่เครื่องจักรกล ไม่สามารถดำเนินการได้ 2.    จัดเตรียมเครื่องมีอและวางแผนการใช้รถและเครื่องจักรกลในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หนัก 3.    ยก-เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4.    ดูแลและบำรุงรักษาเบื้องต้นสำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวช้อง 5.    ปฏิบัติงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงโรงไฟฟ้า เขต/เขื่อนต่างๆ ของ กฟผ.ได้    1    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
G9408    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล    1.    ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาเครื่องกล ได้แก่ การตรวจสภาพ การปรับแต่งพัฒนา การติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องกลต่าง ๆ การทดสอบความเสียหายของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ 2.    ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ และที่สูงตามลักษณะงาน 3.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
            1.    ตรวจสอบ ซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมือ 2.    จัดหา จัดซื้อ เครื่องมือและของใช้สิ้นเปลือง 3.    พัฒนาเครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงใหม่ 4.    ควบคุมอุปกรณ์พิเศษ 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
G9409    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล    1.    ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฮดรอลิค 2.    อ่านแบบของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฮดรอลิค 3.    รวบรวบและสรุปข้อมูลทางด้านเทคนิคของงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกล 4.    ปฏิบัติงานโครงการอื่นๆ โครงการต่างจังหวัดเป็นการประจำได้ (ไม่ตากว่า 2 ปี)
G9410    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา 3.    มีประสบการณ์ด้านงานกลึงโลหะ สามารถควบคุมเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานด้วยเครื่องมีอวัดละเอียดได้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี    1.    ควบคุมเครื่องจักร Machining ด้านการกลึงโลหะ (จะต้องพัฒนาเป็น Multi skill เพื่อให้สามารถทำงานได้หลายเครื่อง เช่น กลึงแนวตั้ง กลึงแนวนอน เจียระไน เป็นต้น) 2.    ปฏิบัติงาน Machining Onsite เช่น งานคว้าน งานเจาะ เป็นต้น 3.    ปฏิบัติงานด้านการถอดประกอบ Rotor 4.    ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าหรีอสถานที่อื่น ๆ ที่รับบริการงานด้าน Machining Onsite ได้ 5.    ต้องไม่ เป็นผู้มีภาวะตาบอดสิ
G9411    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง    ซ่อมบำรุงอาคารและส่วนประกอบอาคาร
            1.    ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค 2.    บำรุงรักษาอาคาร
            1.    ควบคุมงานก่อสร้าง (ตรวจสอบงานฐานราก, ตรวจสอบเสาโครงเหล็ก, ตรวจสอบงานขึงสาย ฯลฯ) 2.    ประสานงานเจ้าของกรรมสิทธที่ดิน 3.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดและปฏิบัติงานในที่สูงได้ (ไม่กลัวความสูง)
G9411 (ต่อ)    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง    1.    บริหารสัญญาและควบคุมงานก่อสร้าง 2.    จัดทำเอกสารการจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    ประมาณราคางานก่อสร้าง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    3    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่รุกลํ้าที่ดินและชั้กันแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 2.    จัดทำแผนผังและฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างรุกลาแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 3.    เจรจารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกลาในเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 4.    จัดทำเอกสารอนุญาตใข้ประโยชน์พื้นที่ใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง    1    
G9412    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง    1.    วางแผน เตรียมงาน และตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.    รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบภาคสนาม เพื่อน์าเสนอให้กับลูกค้ารับทราบ รวมถึงจัดทำรายงาน ของงานตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า 3.    เขียนแบบ ประมาณราคา ร่าง TOR งานซ่อมแซมโครงการโรงไฟฟ้า 4.    จัดทำรายงานเสร็จงานของงานตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรีอต่างประเทศได้ 6.    หากมีประสบการณ์เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD และ SketchUp (เขียนแบบ 2D และ 3D) และงานประมาณราคา ร่าง TOR งานซ่อมแซมโครงการโรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ    2    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
G9413    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง 3.    มีการทดสอบหักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาสายส่ง 2.    ออกแบบ เขียนแบบ ในการปรับปรุง ก่อสร้าง ฐานรากเสาส่งไฟฟ้า 3.    ปฏิบัติงานในที่สูงได้ และต้องมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับปกติ    1    พื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
G9414    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง    1.    ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง 2.    จัดทำเงื่อนไขสัญญา ติดตาม และรายงานความก้าวหน้างานจ้างเหมาก่อสร้าง 3.    สำรวจ รังวัด ส่องกล้อง วัดมุม กล้องระดับ และวางแนววัดระยะ
G9415    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบ SCADA และระบบควบคุม RTU ตั้ง รพิ. และ สฟ. ในระบบ กฟผ. และ งานบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทั่วปะเทศ และประเทศ สปป. ลาว 2.    ออกแบบ ติดตั้ง และนำเข้าใช้งาน ระบบ Partial Digital Substation ของ กฟผ. 3.    ถ่ายทอดความรู้ งานสนับสนุนติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Digital Substation ของ กฟผ. 4.    ออกแบบ เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ได้ 5.    มีความรู้ความสามารถในด้านการดัดแปลงแกไขวงจรอิเล็คทรอนิคส์ 6.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ ต่างประเทศระยะสั้นได้
            1.    ควบคุมดูแล ดำเนินงานติตตั้งบำรุงรักษาตรวจรับนำเช้าใช้งานและปรับปรุงพัฒนาระบบ Microwave, PSS 48 VDC, vccs, VHF&UHF Radio 2.    ควบคุมดูแล ดำเนินงานติตตั้งตรวจรับนำเข้าใช้งานและปรับปรุงพัฒนา DMDW, SDH, PDH, WAN Router, Switch, SD-WAN 3.    ประสานงานและสนับสนุนข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำการบำรุงรักษาแก่สื่อสารเขตปฏิบัติการ 4.    กำหนดมาตรฐานคู่มีอการปฏิบัติงานอุปกรณ์สื่อสารและงานบำรุงรักษา 5.    บริหารจัดการ Spare Part ในภาพรวม เพื่อใฃ้ในงานบำรุงรักษา 6.    งาน IPP/SPP และงานบุคคลภายนอก ต้องสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 7.    สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้
G9416    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    วางแผนและประสานงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2.    ประสานงาน รวบรวม และบุรณาการแผนปฏิบัติงานรองรับสัญญาให้บริการ ลูกค้า 3.    รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการตามแผน เพื่อใข้ริเคราะห์และประเมินผล การบำรุงรักษา 4.    บริหารสัญญาและบริการรลูกค้า 5.    ควบคุม รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำสัปดาห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน และคัดกรองผู้ปฏิบัติงานเพื่อเข้าทำงาน 6.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
G9417    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3.    มีการทดสอบหักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาระบบสื่อสาร 2.    ปฏิบัติงานในที่สูงได้ 3.    ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับปกติ    1    พื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
G9418    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น    1.    ปฏิบัติงานเชื่อมภาชนะรับความดัน และอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบการผลิตไฟฟ้า 2.    ตรวจสอบคุณภาพของแนวเชื่อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 3.    ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ที่สูงตามลักษณะงาน ต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 4.    สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
G9419    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างสำรวจ    1.    สำรวจจัดทำภาพถ่ายความละเอียดสูง ด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAV) 2.    สำรวจรังวัดค่าพิกัดทางราบ และทางดิ่งจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ (Ground Control Point) 3.    สำรวจแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยกล้อง Terrestrial Laser Scanner    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    สำรวจจัดทำภูมิประเทศและระบบโครงข่ายไฟฟ้า 2.    สำรวจจัดทำภาพถ่ายรายละเอียดสูงด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีบักบิน (UAV) 3.    จัดทำแบบสำรวจ Site Plan, Ground Plan และ Plan profile ด้วยวิธีการสำรวจโดยกล้อง ประมวลผลรวม, กล้องระดับ,เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และ UAV 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นระยะเวลานานได้    1    
            1.    สำรวจจัดทำภาพถ่ายความละเอียดสูง ด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีบักบิน (Drone) 2.    สำรวจรังวัดค่าพิกัดทางราบ และทางดิ่งหมุดควบคุม จุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ (Ground Control Point) ด้วยเครื่องรับสัญญานดาวเทียม GNSS 3.    สำรวจจัดทำแบบจำลองสามมิติสถานีไฟฟ้าแรงสูงด้วย Terrestrial Laser Scanner (TLS) 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นระยะเวลานานได้    1    
            1.    สำรวจข้อมูลที่ดินและข้อมูลเจ้าของที่ดิน จัดทำระวางที่ดิน 2.    สำรวจและจัดทำบันทึกผลการรังวัดที่ดินและสำรวจทรัพย์สิน 3.    ประมวลผลข้อมูลที่ดิน ข้อมูลเจ้าของที่ดินและระวางที่ดินนำเข้าระบบสารสนเทศงานที่ดิน 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    3    
G9419 (ต่อ)    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างสำรวจ    1.    รังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงและซื้อสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2.    ระวังชี้แนวเขตที่ดินของ กฟผ. 3.    รังวัดสอบเขตขอใช้ที่ดินของรัฐ/ส่วนราชการที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    4    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G9420    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างสำรวจ    1.    ควบคุมงานด้านโยธา งานสำรวจ 2.    สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 3.    สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจได้เป็นอย่างดี เช่น กล้องสำรวจ    1    เขื่อนวขิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี
G9421    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    จัดทำเอกสารงานจ้างเหมาและบริหารสัญญาจ้างเหมางานบริการทั่วไป 2.    ควบคุมดูแลอุปกรณ์งานทำความสะอาดภายในอาคาร 7 กลุ่มงาน, อุปกรณ์งานโรยตัวเช็ดกระจก, อุปกรณ์งานโรยตัวเช็ดกระจก, อุปกรณ์สุขอนามัยภัณฑ์ และอุปกรณ์งานวาง UVC ฆ่าเชี้อ 3.    สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    ติดตั้ง แกไขปัญหาระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง, อุปกรณ์ไฟฟ้า (งานโครงเหล็ก, ซึงสาย) และอุปกรณ์อื่น ๆ ในลานไกไฟฟ้า 2.    ส่งมอบและรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์ 3.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดทั่งระยะเวลาสั้นและระยะเวลานานได้    2    
            1.    ปรับปรุงกระบวนการและเช้าร่วมทดสอบอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน Digital substation 2.    ติดตั้ง ทดสอบเพื่อนำอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน Digital substation และ BESS 3.    ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน Grid modernization ให้กับผูใช้งาน 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นระยะเวลานานได้    4    
            1.    ตรวจรับ ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบบันทึกข้อมูล Fault Recording System, Phasor Measurement Unit และ Power Quality Meter System 2.    ดูแลบำรุงรักษา ระบบบันทึกข้อมูล ระบบวิเคราะห์เหตุการณ์อัตโนมัติ และระบบตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 3.    มีทักษะการใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือการใช้ AutoCAD หรือการเขียนแบบ ทางไฟฟ้าและมีทักษะงานระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศได้    3    
G9421 (ต่อ)    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    สอบเทียบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (ทั้งในและต่างประเทศ) 2.    ตรวจรับอุปกรณ์ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ระบบสื่อสารและระบบ Time Sync ที่เกี่ยวข้อง 3.    ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน แกไขปัญหา และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบมาตรวัดฯ 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ (ประเทศเพื่อนบ้าน) รวมถึงปฏิบัติงานตามสถานีไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทั้งของ กฟผ. และเอกชน และอื่น ๆ ได้ 5.    สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
            1.    สอบเทียบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ในห้องปฏิบัติการฯ 2.    งานบำรุงรักษาเครื่องมีอภายในห้องปฏิบัติการ 3.    ดำเนินงานตามระเบียบชั้นตอนของระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก.17025 4.    สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้    1    
G9422    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล / ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา    1.    รับ จ่าย จัดเก็บและดูแลพัสดุในคลังพัสดุ 2.    บันทึกและควบคุมบัญขีพัสดุ ผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์การ 3.    ประสานงานการตรวจรับพัสดุ 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
G9423    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / ช่างเคมีอุตสาหกรรม ช่างปิโตรเคมี ช่างเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์    1.    ติดตามการควบคุมดูแลและแก็ไขปัญหา ระบบผลิตและปรับแต่งคุณภาพนํ้า ของโรงไฟฟ้า กฟผ. 2.    ล้างหม้อนํ้าและอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนของโรงไฟฟ้าด้วยวิธีทางเคมี 3.    ดูแลการผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ และ ทดสอบประสิทธิภาพ    1    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี
            1.    เดินเครื่องระบบผลิตนํ้าของโรงไฟฟ้า กฟผ. 2.    วิเคราะห์คุณภาพนํ้าพื้นฐานทั่วไป และ ดูแลระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบ Online 3.    ควบคุมการเดิมสารเคมี (Chemical Loading) รวมถึงตรวจสอบปริมาณสารเคมี    1    
            1.    งานสอบเทืยบ pH และ Conductivity Meter และดูแลบารุงรักษาเครื่องมีอในห้องปฏิบัติการ 2.    งานวิเคราะห์คุณภาพนํ้า , นาทิ้ง 3.    สนับสนุนงานอื่นๆ ภายในหน่วยงาน เช่น งานตรวจวัดมลสารเผาไหม้จากปล่องโรงไฟฟ้า งานวิเคราะห์นํ้ามัน เป็นต้น    1    
G9424    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล / ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น    1.    งานด้านบำรุงรักษาเครื่องกล ได้แก่ ตรวจสภาพ ปรับแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลต่าง ๆ และทดสอบความเสียหายของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ 2.    ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และที่สูงตามลักษณะงาน 3.    สภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ในที่อับอากาศและการทำงานในที่สูง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศเป็นระยะเวลานานได้ 5.    หากมีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม หรือ มีความสนใจงานเชื่อม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ    2    สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี และ โรงไฟฟ้าในประเทศ และต่างประเทศ
G9425    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3.    มีประสบการณ์งานด้านบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงาน หรือระบบไฟฟ้าในโรงงาน    1.    วางแผนงานซ่อมและบำรุงรักษา, บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 2.    ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงาน 3.    ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน    1    สำนักงานหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร
G9426    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / ช่างระบบวัดคุม ช่างระบบควบคุม    1.    ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 kv และ 6.6 kv 2.    ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบตู้ควบคุมสายพานและเครื่องจักรระบบขนส่งวัสดุ 3.    วิเคราะห์สาเหตุและแกไขความผิดปกติและข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้าสายพานและเครื่องจักร 4.    ออกแบบ ติดตั้ง และแกไขระบบควบคุม PLC    1    เหมีองแม่เมาะ จ.ลำปาง
G9501    ช่าง ระดับ 2    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพ (ปวช.) 2.    สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา    1.    ประสานงานด้านเทคนิค 2.    บริหารสัญญาในประเทศ 3.    บริหารสินค้าคงคลัง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้และปฏิบัติงานโรงไฟฟ้า/โครงการต่างจังหวัดได้เป็นระยะเวลานาน 1-2ปี    1    สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดสมุทรปราการ    R0201    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิขา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 2.    ตรวจสอบและควบคุมระบบไฟฟ้า 3.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาไฟฟ้าสื่อสาร 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1
โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง    R0501    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล    1.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ[รงไฟฟ้า 2.    บำรุงรักษาตามแผน 3.    ทดสอบสมรรถนะอุปกรณ[รงไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี    R0601    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    วางแผน ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และ โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทาน จำนวน 6 เครื่อง 2.    สนับสนุนงานบำรุงรักษา Minor Inspection, Overhaul และงานบำรุงรักษา ทั่วไปตามแผน 3.    ทดสอบสมรรถนะดรงไฟฟ้า    1
เขื่อนวขิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ภูมิลำเนาที่มีลิทธสมัคร จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
    R0802    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    ตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า 2.    วางแผนงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า 3.    ปฏิบัติงานในที่สูง ที่แคบ ลักษณะงานที่เข้อนสื่งสกปรกได้ และสามารถ ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    1
พื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ ภูมิลำเนาที่มีลิทธสมัคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์    R0901    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    ตรวจรับ บำรุงรักษา และปรับปรุง อุปกรณ์ระบบสื่อสาร, Teleprotection, Line Fault Locator, CCTV, 48 VDC Power Supply System 2.    ติดตั้ง และบำรุงรักษา และปรับปรุง RTU, ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมกำลังไฟฟ้า ของสถานีไฟฟ้าแรงสูง และคูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า 3.    ตรวจรับ บำรุงรักษา และปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวช้องกับ Digital Substation 4.    จัดทำข้อมูลทะเบียนและประวัติบำรุงรักษาอุปกรณ์ 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2
พื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์    R1001    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าโยธา ช่างก่อสร้าง    1.    ติดตาม ตรวจสอบ รังวัด จัดทำแผนผัง และออกเอกสารแจ้งรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ที่รุกลาที่ดิน ในเขตเดินสายไฟฟ้า 2.    ตรวจสอบความปลอดภัย และให้ความเห็นในการพิจารณา อนุญาต/!ม่อนุญาต ระบบสาธารณูปโภคในเขตเดินสายไฟฟ้า 3.    ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ออกข้อกำหนด และควบคุมงานก่อสร้าง 4.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    3
    R1002    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3.    มีการทดสอบทักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ!นสถานี!ฟฟ้างแรงสูง 2.    ปฏิบัติการจ่ายไฟในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    จัดทำเอกสารตามมาตรฐานข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4.    อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    16
พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี จ.อ่างทอง และ จ.ลพบุรี ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี    R1101    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    ควบคุม รับส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 2.    ปฏิบัติการสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    แก้!ขปัญหาเฉพาะหน้า หรีอปัญหาฉุกเฉินในการจ่ายไฟในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4.    บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง 5.    ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสิ    2
    R1102    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 3.    มีการทดสอบทักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 2.    วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุการณ์สายส่งขัดข้อง 3.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานในที่สูงได้    3
    R1103    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสื่อสาร 2.    จัดทำรายงานเหตุขัดข้องและการบำรุงรักษาระบบสื่อสาร 3.    จัดทำประวัติการซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร 4.    ศึกษาข้อมูลเหตุขัดข้องของระบบสื่อสาร    1
พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี ภูมิลำเนาที่มีสิทธื้สมัคร จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี    R1201    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    ควบคุม รับส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 2.    ปฏิบัติการสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3.    แกไขปัญหาเฉพาะหน้า หรีอปัญหาฉุกเฉินในการจ่ายไฟในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4.    บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง 5.    ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสิ    6
    R1202    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 3.    มีการทดสอบทักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 2.    วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุการณ์สายส่งขัดข้อง 3.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานในที่สูงได้    2
    R1203    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสื่อสาร 2.    จัดทำรายงานเหตุขัดข้องและการบำรุงรักษาระบบสื่อสาร 3.    จัดทำประวัติการซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร 4.    ศึกษาข้อมูลเหตุขัดข้องของระบบสื่อสาร    1
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ภูมิลำเนาที่มีลิทรื่สมัคร จังหวัดลำปาง    R1301    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น    1.    บำรุงรักษาหม้อนํ้า และอุปกรณโรงไฟฟ้า 2.    ปฏิบัติงานในที่สูงและที่อับอากาศได้ ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง 18.5 – 25    1
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ภูมิลำเนาที่มีลิทรื่สมัคร จังหวัดลำปาง ตาก แพร่ พะเยา ลำพูน เขียงใหม่    R1401    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา    1.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้า 2.    บำรุงรักษาตามแผนหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 3.    ทดสอบและประเมินสภาพอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้า 4.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้    1
    R1402    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัด 2.    บำรุงรักษาตามแผนหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 3.    ทดสอบและปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัด    1
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ภูมิลำเนาที่มีลิทรื่สมัคร จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เขียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน    R1501    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างสำรวจ    1.    สำรวจและตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัว ค่าระดับ ค่าแนว อาคารโรงไฟฟ้า มาะเมาะ เขื่อนในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2.    สำรวจเพื่อการออกแบบก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง อาคาร ถนน งานคันดิน งานวางแนวสายพาน Conveyer 3.    จัดทำข้อมูลและประมวลผลข้อมูลงานสำรวจ    1
เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ภูมิลำเนาที่มืลิทธสมัคร จังหวัดลำปาง  
    R1602    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1. ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22kV และ 6.6 kv 2. ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบต้ควบคุมสายพานฯ และระบบขนส่งวัสดุ 3. วิเคราะห์สาเหตุและแก่ไขความผิดปกติและข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า สายพานฯ และเครื่องจักรระบบขนส่งวัสดุ    1
                1.    บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Mae Moh Mine Solar Power Plant 2.    วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุขัดข้องของระบบนำจ่ายไฟฟ้าแรงสูงและระบบระบายนํ้า 3.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบระบบ Solar Power Plant 4.    ปฏิบัติงานในที่สูงได้    1
    R1603    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล    1.    ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล 2.    เก็บข้อมูลทางวิศวกรรม 3.    วางแผนการซ่อมบำรุงรักษา    1
    R1604    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง    1.    ประสานงานและสนับสนุนการวางตำแหน่งหลุมเจาะสำรวจธรณีวิทยาโครงสร้าง 2.    คัดและจัดเก็บตัวอย่างดินหินหรีอถ่านหิน เพื่อจัดส่งห้องทดสอบวิศวกรรมธรณี 3.    สนับสนุนการตรวจเช็คเบื้องต้น และบำรุงรักษาเครื่องมือเรดาห์ภาคพื้น (ตรวจวัด การเคลื่อนตัวของผนังบ่อเหมืองและหน้างานขุดขนสำคัญ) 4.    จัดการโรงเก็บแท่งตัวอย่าง ลังคอร์ จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องและฐานข้อมูล ธรณีวิทยาโครงสร้าง    1
สถานีไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่ จ.เขียงราย ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดเขียงใหม่ เขียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี    R2401    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 3.    มีการทดสอบหักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเชิงป้องกัน และ เชิงแกไข (Preventive & Corrective Maintenance) 2.    ตรวจรับ ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 3.    ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2
สถานีไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จ.ลำปาง ภูมิลำเนาที่มิลิทธสมัคร จังหวัดเขียงใหม่ เขียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี    R2501    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 3.    มีการทดสอบหักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 2.    วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุการณ์สายส่งขัดข้อง 3.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานในที่สูงและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้    2
โรงไฟฟ้านํ้าพอง จ.ขอนแก่น ภูมิลำเนาที่มิลิทธสมัคร จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี    R2601    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างแมคคาทรอนิกส์    1.    บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุม 2.    บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องวัด 3.    สามารถเขียนโปรแกรม DCS, PLC หรีอ ioT ได้    1
    R2602    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    จัดเก็บข้อมูลด้านการผลิต 2.    จัดทำรายงานและประสานงานด้านสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้า 3.    ทดสอบอุปกรณ์ หลังงาน Planned Outage    1
โรงไฟฟ้าพลังนํ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี 
    R2703    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา    1.    ผลิตอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานโรงไฟฟ้าภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.    ปฏิบัติงานต่างสำนักงาน เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังนํ้าภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และ สปป.ลาว 3.    สามารถใช้เครื่อง CNC ได้    1
โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่ ภูมิลำเนาที่มืลิทธสมัคร จังหวัดกระบี่    R2901    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล / ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุ 2.    บันทึกข้อมูลต่าง ๆ สามารถใข้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้    1
โรงไฟฟ้าภาคใต้ / ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จ.กระบี่ ภูมิลำเนาที่มืลิทธสมัคร จังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต    R3001    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล    1.    จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุ 2.    บันทึกข้อมูลต่าง ๆ สามารถใข้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้    2
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ภูมิลำเนาที่มืลิทธสมัคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา    R3101    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง    1.    วางแผนการบำรุงรักษา ตรวจซ่อมและทดสอบอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 2.    วางแผนเพื่อแก่ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขัดข้องโดยเร่งด่วน 3.    วางแผนในการทำ Minor Inspection, Overhaul, Major Overhaul ให้พร้อมใช้งาน 4.    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้องก่อนการตรวจซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    1
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ภูมิลำ เนาที่มืสิหธสมัคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา ตรัง สตล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา    R3201    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์    1.    ตรวจซ่อมชุดควบคุม พร้อมบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ทำความสะอาดและ ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า 2.    ตรวจซ่อม บำรุงรักษาระบบผลิต จ่ายนํ้าดิบและนํ้าสะอาดระบบบำบัดนาเสีย ภายในบริเวณเขื่อน รวมทั้งอาคารโรงไฟฟ้า อาคารที่ทำการ บ้านพักรับรอง บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาเครื่องสุขภัณฑ์ และกำจัดสิ่งปฏิกูล 3.    ตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ยกเว้นอาคารโรงไฟฟ้า    1
พื้นที่ จ.ชุมพร ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี    R3301    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 3.    มีการทดสอบหักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง 2.    ปฏิบัติการสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานควบคุม รับส่งการจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.    แก็ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรีอปัญหาฉุกเฉินในการจ่ายไฟในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4.    ปฏิบัติงานในที่สูงได้    1
พื้นที่ จ.ภูเก็ต ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่    R3401    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 3.    มีการทดสอบทักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง 2.    ปฏิบัติการสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานควบคุม รับส่งการจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.    แก็ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรีอปัญหาฉุกเฉินในการจ่ายไฟในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4.    ปฏิบัติงานในที่สูงได้    1
พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ภูมิลำเนาที่มิสิทธสมัคร จังหวัดชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สดูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา    R3501    ช่าง ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 3.    มีการทดสอบทักษะและประสบการณ์ในการขึ้นที่สูง (ทดสอบปีนเสา ระดับความสูง 6-10 เมตร)    1.    บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 2.    วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุการณ์สายส่งขัดข้อง 3.    ตรวจสอบและบำรุงรักษาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4.    ปฏิบัติงานในที่สูงและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 5.    ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 22.99    2


พนักงานวิชาชีพ

โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภูมิลำเนาที่มีสิทธสมัคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี    R0401    พนักงานวิชาขีพ ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา การจัดการ การจัดการทั่วไป / เกษตรกรรม พืชศาสตร์ / ภูมิทัศน์    1.    จัดทำเงื่อนไขเอกสารจ้างเหมา, ประมาณราคา, บริหารสัญญาและควบคุม งานจ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าวังน้อย 2.    จัดประดับตกแต่งสถานที่ตามกิจกรรมของโรงไฟฟ้า 3.    จัดทำเอกสาร และเป็นกรรมการต่าง ๆ เช่น กรรมการร่าง TOR กรรมการตรวจรับฯ 4.    สามารถออกแบบและเขียนแบบงานจัดภูมิทัศน์เบื้องต้นได้ 5.    มิความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และมีทักษะการจัดการ Social Media    1
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ภูมิลำเนาที่มีลิทรื่สมัคร จังหวัดลำปาง
    R1302    พนักงานวิชาขีพ ระดับ 3    1.    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) 2.    สาขาวิชา บัญขี / เลขานุการ    1.    จัดการงานสารบรรณ รายงานการประชุม และเก็บเอกสาร รวมถึงทำบันทึกและ คำสั่งต่าง ๆ 2.    จัดทำข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเดิมพิเศษและล่วงเวลา 3.    ควบคุมเอกสาร และบันทึกตามระบบมาตรฐานการจัดการ (DCC) 4.    หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.    สามารถใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดิ    1


วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. – 14 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: วิศวกร,สถาปนิก,นักธรณีวิทยา,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักบัญชี,เศรษฐกร,วิทยากร,นักคอมพิวเตอร์,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-25,400
อัตราว่าง: 411
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. – 14 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
8 พฤศจิกายน 2022
End:
14 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17756/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com