Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ก.พ.ร.

19 ธันวาคม 2019 - 21 มกราคม 2020

“ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการบัดนี้-21 ม.ค. 2563 รวม 100 อัตรา,

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

ด้ยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการของข้อเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีวิสัยทัศน์และสมรรถนะครบครันในการปฏิบัติงาน สามารถริเริ่มปรับตัว และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ของระบบราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือนและผู้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้สำเร็จจากโครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ โครงการัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. 14)

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-23,100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท,ปริญญาเอก

ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการโครงการัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่14(นปร.14)
ระดับการศึกษา: ป.โททุกสาขา,ป.โท,ป.เอกทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.ร.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 ธันวาคม 2019
End:
21 มกราคม 2020
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/5955/

Venue

ก.พ.ร.
ก.พ.ร. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com