Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 มี.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

8 มีนาคม 2021 - 17 มีนาคม 2021

“ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 มี.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ ในสำนักงาน ก.พ.ร.

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรือง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. ด้งรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นิติกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.ร.

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 มีนาคม 2021
End:
17 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13146/

Venue

ก.พ.ร.
ก.พ.ร. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com