Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ม.ค. -31 ม.ค. 2564

8 มกราคม 2021 - 31 มกราคม 2021

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ม.ค. -31 ม.ค. 2564

ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ภาค ก. ก.พ.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

กิจกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่
แพร่ข่าวรับสมัครสอบ ม.ค. ๖๔ – ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ https://www.ocsc.go.th หรือ https://job.ocsc.go.th
กรอกใบสมัคร เลือกวันสอบ และ
 เลือกศูนย์สอบ
ั้งแต่วันที่ ๘ ม.ค. ๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม
(กรณีที่นั่งสอบไม่เต็มจำนวน
จะปิดรับสมัครในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔)
– ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ชำระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น.
ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร
– ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
 (มหาชน) ทุกสาขา
– ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เมนู
 “ธนาคารกรุงไทย NETBANK”
– ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
 (มหาชน)
อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔
ถึงวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔
– ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และพิมพ์
 บัตรประจำตัวสอบ
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ – ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
(รอบละ ๖,๘๓๓ ที่นั่งสอบ x ๖ รอบสอบ
รวมทั้งสิ้น ๔๐,๙๙๘ ที่นั่งสอบ)
ระดับปริญญาโท :
รอบสอบที่ ๑ ส. ๓ เม.ย. ๖๔
ระดับปริญญาตรี :
รอบสอบที่ ๒ อา. ๔ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๓ จ. ๕ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๔ อ. ๖ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๕ พ. ๗ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๖ พฤ. ๘ เม.ย. ๖๔
๑. สำนักงาน ก.พ. ๑๑๕ ที่นั่งสอบ
๒. มรภ.พระนคร ๕๐๐ ที่นั่งสอบ
๓. ม.เกษตรศาสตร์ ๑,๐๓๐ ที่นั่งสอบ
๔. มรภ.สวนสุนันทา ๘๙๒ ที่นั่งสอบ
๕. ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ๓๑๐ ที่นั่งสอบ
๖. ม.แม่ฟ้าหลวง ๖๕๐ ที่นั่งสอบ
๗. มรภ.พิบูลสงคราม ๔๖๓ ที่นั่งสอบ
๘. ม.อุบลราชธานี ๔๐๐ ที่นั่งสอบ
๙. มรภ.บุรีรัมย์ ๓๓๘ ที่นั่งสอบ
๑๐. มรภ.สุราษฎร์ธานี๑,๐๐๐ ที่นั่งสอบ
๑๑. ม.วลัยลักษณ์ ๕๐๐ ที่นั่งสอบ
๑๒. ม.ทักษิณ ๖๓๕ ที่นั่งสอบ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ
 https://job.ocsc.go.th
พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๔  ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ
 https://job.ocsc.go.th

หมายเหตุ : กำหนดการและสถานที่สอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตำแหน่ง: ภาคก.2564(ระบบอิเล็กทรอนิกส์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. – 31 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 มกราคม 2021
End:
31 มกราคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12221/

Venue

ก.พ.
ก.พ. Thailand + Google Map