Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ม.ค. -3 ก.พ. 2564

13 มกราคม 2021 - 25 มกราคม 2021

“สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2564

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2553 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานอัยการสูงสุด

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
13 มกราคม 2021
End:
25 มกราคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12257/

Venue

สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
View Venue Website

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ม.ค. -3 ก.พ. 2564

ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.ห.

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไนตำแหน่งนักคอมทิวเตอร์ อะบั้น อาด้ยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารหนักงานราชการ เริอง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาท้นธ์ ๒๕๕๔ ดังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้งรายละเอียดตํอไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500-24910 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-24,910
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 มกราคม 2021
End:
3 กุมภาพันธ์ 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12256/

Venue

ก.พ.
ก.พ. Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com