Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 ต.ค. 2565 รวม 630 อัตรา,

17 ตุลาคม 2022 - 21 ตุลาคม 2022

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 ต.ค. 2565 รวม 630 อัตรา,

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17717/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 630
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2565

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงาน
ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2565 จากบุคคลภายนอก โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียด ดังนี้

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
จำนวนความต้องการประมาณ 630 อัตรา โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย
1.1    ภาคเหนือ จำนวน 106 อัตรา (เขียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เขียงราย
พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
1.2    ภาคอีสาน จำนวน 329 อัตรา (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
1.3    ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน 150 อัตรา (กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
1.4    ภาคใต้ จำนวน 45 อัตรา (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

อัตราว่าง : 630 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

5.    การสมัครและการชำระเงิน
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร“พนักงานพัฒนาธุรกิจ” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

3.    คุณสมบัติทั่วไป
3.1    เพศ ชาย/หญิง
3.2    มีสัญชาติไทย
3.3    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธใจ
3.4    เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.5    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ้นเพืเอน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือ ได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.6    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7    ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.8    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
3.10    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.11    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.12    ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3.13    ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1.1    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565)
4.1.2    ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตาม การรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
4.1.3    ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธสอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้!ม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้
ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแกไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ที่เลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ต้องชำระเงินค่าสมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและ ค่าบริการเสริม SMS 50 บาท โดยต้องตรวจสอบคุณสมบัติ การบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของตนเอง ให้ถูกต้องก่อนไปชำระเงิน ซึ่งสามารถชำระเงินตาม QR Code ที่ระบบกำหนดในใบชำระเงินผ่านทางระบบ แอปพลิเคชันได้ทุกธนาคาร ตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น. เท่านั้น ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2565 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ภายหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6
6.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน
6.1    ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิท5ลอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณลมบัดืของผู้ลมัศรลอบ เฉพาะอายุของผู้ลมัศร เท่านั้น ล่วนคุณลมบัติด้านวุฒิการุศึกษา และใบขับชื่ ธนาคารจะดำเนินการตรวจ คุณลมบัติและเอกลารุต่าง ๆ ของผู้ลมัครุ ภายในวันที่ลอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ด้นโดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธสอบทุกขั้นตอน หรือในกรณี ที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
6.2    ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบภายหลัง โดยการแจ้งเดือนผ่านข้อความ (SMS) ที่ผู้สมัครได้ให้เบอร์มือถือไว้จากการกรอกข้อมูลสมัครงาน ซึ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบ ตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ และธนาคารขอสงวนสิทธในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควร ผู้มีสิทธ เข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิใด ๆ มิได้
ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มืสิทธเข้ารับการลอบข้อเขียน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail : recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก่ไข/เพิ่มเดิมไดในภายหลัง

วิชาที่สอบ

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

7.    การสอบคัดเลือก
กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้
7.1    การสอบข้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
7.1.1    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน)
7.1.2    วิชาความละเอียดแม่นยำ (50 คะแนน)
7.1.3    วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
(ขอบเขตเนื้อหาการสอบตามเอกสารแนบ)
7.2    สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน)
7.3    ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน)
8.    การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
8.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนื้
1)    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้
2)    วิชาความละเอียดแม่นยำ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการ ลดหย่อนเกณฑ์คะแนน
3)    วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้
ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำตัวสอบถูกต้อง และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ในแบบทดสอบเท่านั้น
8.2    การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน
8.3    การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่านโดยธนาคาร จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบ บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก
9.    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก
9.1    ธนาคารกำหนดประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียงลำดับ ตามเลขประจำตัวสอบ
9.2    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวม การลอบข้อเขียน 250 คะแนน โดยให้นํ้าหนักคะแนนเทียบเท่า 150 คะแนน รวมกับคะแนนลอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวมคะแนนรวมทั้งหมด 200 คะแนน กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลำดับทีละปัจจัย ดังนื้

ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2 คะแนนรวมการสอบข้อเขียน
โดยหากมีคะแนนรวมการสอบข้อเขียนเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัย ที่ 3 เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ใช้สัดส่วนคะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจาก ปัจจัยที่ 4 เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 4 เลขประจำตัวสอบ
ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย ธนาคาร กำหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด โดยใช้เลขประจำตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลำดับก่อนหลัง
10.    อัตราเงินเดือน
กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นด้น ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
11.    เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
11.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ธนาคารกำหนด ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน พัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 และจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน
11.2    กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์จากบัญชีของพนักงาน ระดับ 2-3 และ พนักงานบริการ ระดับ 2-3 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 และบุคคลภายนอก เป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ตามลำดับก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือกในบัญชีสำรองเรียงตามลำดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง
11.3    ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงลำดับตามอัตราว่างแยกตาม ภูมิภาค หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้และจะนำไใ]ต่อท้ายบัญชี(ได้เพียงครั้งเดียว) โดยธนาคารจะพิจารณา บรรจุแต่งตั้งบัญชีสำรองครั้งต่อไป และหากถึงลำดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงาน ในส่วนงานที่มีอัตราว่างขณะนั้นให้ถือว่าสละสิทธและธนาคารจะตัดสิทธออกจากบัญชีสำรองและจะแต่งตั้ง ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ลำดับลัดไป กรณีบัญชีสำรองของภูมิภาคนั้นหมดบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ ในบัญชีสำรองภูมิภาคที่เหลือตามลำดับ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ผ่านเกณฑ์
11.4    ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทำหนังสือคํ้าประกัน สืบประวัติตามที่ธนาคารกำหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่าน ตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น

11.5    ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องสามารถไปปฏิบัติงานตามเวลาที่ส่วนงาน กำหนด โดยต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ ในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ หากได้รับ การเรียกตัวปฏิบัติงานประจำสาขาที่มีเวสาทำการนอกเหนือเวลาทำการปกติของธนาคาร (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น
11.6    กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ธนาคารกำหนดมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัว ผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ
11.7    ธนาคารขอสงวนสิทธในการกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถนำมาโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจากบัญชีสำรองที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567
12.    เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
กำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการ ประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานด้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน ต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเดิมอีกไม่เกิน 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล การทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ
ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวซ้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธึ๋สมัครสอบ เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่    11 ตุลาคม พ.ศ. 2565


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 630
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
17 ตุลาคม 2022
End:
21 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17717/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com