Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ส.ค. 2565 รวม 250 อัตรา,

25 สิงหาคม 2022 - 29 สิงหาคม 2022

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ส.ค. 2565 รวม 250 อัตรา,

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17478/ หรือ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 250
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำสาขา ในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลำปาง (สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง) ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ละสาขา จำนวน 14 สาขา จำนวน 250 อัตรา โดยหลักเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

อัตราว่าง : 250 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-15000 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

 1. เป็นบุคลสัญชาติไทย อายุไม่ตำ่กว่า 18 ปี บริบูรณ์
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
 3. ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา หรือใกล้เคียง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้สะดวก
 4. เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
 5. สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
 6. สามารถใช้งาน web Application ได้เป็นอย่างดี
 7. มี E-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
 8. เป็นบุคคลที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้
 9. ต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
 10. หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน บันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร พร้อมทั้งบริการกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 – 29 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 250
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 – 29 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
25 สิงหาคม 2022
End:
29 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17478/

Venue

ธ.ก.ส.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com