Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ก.ค. 2563 รวม 12 อัตรา,

2 กรกฎาคม 2020 - 29 กรกฎาคม 2020

“พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ก.ค. 2563 รวม 12 อัตรา,

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเ็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์รับสมัครบุคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2562 และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันยื่นผลคะแนนการสอบผ่าน ภาค ก. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) ของสำนักงาน ก.พ. พร้อมใบสมัครสอบแข่งขัน ให้ถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันผู้นั้นผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสถาบัน และให้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจิตวิทยา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280-23760 บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท

ปิดรับสมัคร 29 ก.ค.63


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.63


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280-23760 บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โททุกสาขา*

ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.63


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*

ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.63


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280-23760 บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท

ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.63

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โท,ป.โททุกสาขา,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 20,280-23,760
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซ.ฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร10520 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 – 29 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-3298000

ต่อ 3272 ติดต่อคุณสาลินี รติพรเลิศ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ต้องจ่าหน้าซองเอกสารโดยชื่อผู้สมัครเท่านั้น พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” หรือสมัครทาง e-mail: hr@kmitl.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ-พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ “พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 กรกฎาคม 2020
End:
29 กรกฎาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/9314/