Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -25 ม.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

11 มกราคม 2021 - 25 มกราคม 2021

“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -25 ม.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1/2564

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครัั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และจัดส่งใบสมัครพร้อมหักฐานการสมัครไปยัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงหนองไม้แดง เขตเมืองกรุงเทพมหานคร20000 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 – 25 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

เขียนมุมซอง “สมัครสอบแข่งขัน”

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
11 มกราคม 2021
End:
25 มกราคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12234/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com