Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

13 เมษายน 2021 - 16 เมษายน 2021

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

ตามประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๖๕๖๔ โดยรับสมัครจากผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หริออบุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ห่รือผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับวุฒิการศึกษาที่ไม่ตํ่ากว่านีของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัคร โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

เพื่อให้การสรรหาบุคลากรจากภายนอกที่มีทั้งคนดีและคนเก่ง และตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ จึงขยาย กำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๑- ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา ๑๖.๓0 น. ผ่านทาง เว็บไซต์ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผ่านช่องทางต่างๆ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
13 เมษายน 2021
End:
16 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13947/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com