Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

4 มีนาคม 2021 - 12 มีนาคม 2021

“ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรา กำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ (ศรชล.ภาค ๓) อาคาร กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ประกาศ 1 |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com