Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 พ.ย. -11 พ.ย. 2564

5 พฤศจิกายน - 11 พฤศจิกายน

“สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 พ.ย. -11 พ.ย. 2564

สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยชังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓ จึงประกาศรับสมัควบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.กาญจนบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครจากฝ่ายบริหารทั่วไป ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๖๕/๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 11 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.กาญจนบุรี

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 พฤศจิกายน
End:
11 พฤศจิกายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15586/

Venue

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 65/10 หมู่ที่ 1
ท่าล้อ, กาญจนบุรี Thailand
+ Google Map
Website:
<b
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com