Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สนจ.พังงา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2564

22 ธันวาคม 2021 - 28 ธันวาคม 2021

“สนจ.พังงา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2564

สนจ.พังงา เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดพังงา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงาน วิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารพนักงานราชการ และคำสั่ง จังหวัดพังงา ที่ ๔๐๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติ ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการ ในการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ จึงประกาศสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดำแหน่งพนักงาน วิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พังงา (ศาลากลางจังหวัดพังงา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.พังงา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น ๓ 

ศาลากลางจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 28 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.พังงา

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 ธันวาคม 2021
End:
28 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15891/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com