Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ธ.ค. -7 ม.ค. 2565

30 ธันวาคม 2021 - 7 มกราคม 2022

“สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ธ.ค. -7 ม.ค. 2565

สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานของพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สมุทรสาคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ขั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สมุทรสาคร

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 ธันวาคม 2021
End:
7 มกราคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15924/

Venue

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com