Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สนจ.เพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2564

24 ธันวาคม 2021 - 30 ธันวาคม 2021

“สนจ.เพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2564

สนจ.เพชรบูรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที,แกไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการ จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์ (สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.เพชรบูรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล,มสัก ตำบลสะเคียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.เพชรบูรณ์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 ธันวาคม 2021
End:
30 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15894/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com