Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2565

4 กรกฎาคม 2022 - 8 กรกฎาคม 2022

“สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2565

สนจ.แพร่ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดแพร่จะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดแพร่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แพร่ (ศาลากลางจังหวัดแพร่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.แพร่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ 

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (อาคาร ๕ ชั้น) ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.แพร่

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
4 กรกฎาคม 2022
End:
8 กรกฎาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17219/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com