Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

29 กันยายน 2021 - 30 กันยายน 2021

“สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ๒ อัตรา วิชาพละศึกษา(ครูว่ายนํ้าหญิง) ๑ อัตรา วิชาเอกแนะแนว ๑ อัตรา รวม ทั้งหมดจำนวน ๔ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที, ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่งณวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนรวมทั้งสิ้น ๔ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูอัตราจ้าง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิชาเอกพละศึกษา(ครูว่ายน้ำหญิง) จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1อัตรา

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องงานบุคคลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์
– ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่ม ส่งด้วยตนเองที่ห้องงานบุคคล

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ เลขที่ 126 ถนนศิริพงษ์ แขวงวงศ์สำราญราษฎร์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 กันยายน 2021
End:
30 กันยายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15467/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com