Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ กระบี่] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

5 กรกฎาคม - 9 กรกฎาคม

“สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ กระบี่] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ กระบี่]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ กระบี่]

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 กรกฎาคม
End:
9 กรกฎาคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14703/

Venue

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ กระบี่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com