Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ 27 ก.ย. -6 ต.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

27 กันยายน 2021 - 6 ตุลาคม 2021

“สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ 27 ก.ย. -6 ต.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ยาม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป,ยาม
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ณ 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ชั้น ๒)ใ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 – 6 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042512955

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 กันยายน 2021
End:
6 ตุลาคม 2021
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/15442/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com