Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

9 กันยายน 2021 - 16 กันยายน 2021

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครระยอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๑ ข้อ ๔ และหมวด ๔ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่๒๑กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักสันทนาการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400-13285 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักสันทนาการ,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,800
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (เทศบาลนครระยอง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง และอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 16 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 กันยายน 2021
End:
16 กันยายน 2021
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/15359/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com