Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 91 อัตรา,

29 กันยายน 2021 - 7 ตุลาคม 2021

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 91 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครเขียงใหม่

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลนครเขียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเขียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครเขียงใหม่ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักสันทนาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานเทศกิจ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


คนงานทั่วไป

อัตราว่าง : 31 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


นักการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ภารโรง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


คนงานประจำเรือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ช่างยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนสวน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักสันทนาการ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย,ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์,พนักงานเทศกิจ,คนงานทั่วไป,นักการ,ภารโรง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,คนงานประจำเรือ,เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์,ช่างยนต์,คนสวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 91
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
29 กันยายน 2021
End:
7 ตุลาคม 2021
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/15472/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com