Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 เม.ย. 2564 รวม 157 อัตรา,

15 มีนาคม 2021 - 15 เมษายน 2021

“สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 เม.ย. 2564 รวม 157 อัตรา,

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประ๓ทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักการข่าว

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 80 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักการข่าว ปก.(ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการข่าว

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นายช่างไฟฟ้า

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักการข่าว,นักการข่าวปก.(ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์),นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการข่าว,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 157
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
15 มีนาคม 2021
End:
15 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13204/

Venue

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com