Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

15 มิถุนายน 2022 - 5 กรกฎาคม 2022

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงบประมาณจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงบประมาณ

file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
15 มิถุนายน 2022
End:
5 กรกฎาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17116/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com