Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2564

10 มิถุนายน - 16 มิถุนายน

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2564

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ผู้ช่วยชำงสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ส.ป.ก.ศรีสะเกษ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ อาศัยอำนาจ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๔๙๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จิงน่ระคาครันสมัควนุคคสเที่อเสือคสรรเป็นพนัคงานราชควรทั่วพในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 16 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045612133

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
10 มิถุนายน
End:
16 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14302/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com