Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

17 เมษายน 2020 - 14 พฤษภาคม 2020

“สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 พ.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันทืี่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 27 เมษายน 2563 นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีวิกฤตการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีผู้สมัครจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อให้การสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.kisdika.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ” หรือ https://krisdika.thaijobjob.com แล้วนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่าน KTB Netbank ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 22.00 นาฬิกา โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” สำหรับวันที่ดำเนนิการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา

ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
17 เมษายน 2020
End:
14 พฤษภาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/6897/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com