Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ย. -2 ธ.ค. 2563 กรุงเทพมหานคร

26 พฤศจิกายน 2020 - 2 ธันวาคม 2020

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ย. -2 ธ.ค. 2563 กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง งานบริหารงานทั่วไป โดยปฏีบตงานในวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สังกัด สัานักงานคณะกรรมการการอาชึวศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดิเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัดรากำลัง พนักงานราชการ และคำสั่งส์านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗ /๒๕๕๖ ลง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำ และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมืรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 2 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 พฤศจิกายน 2020
End:
2 ธันวาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11876/

Venue

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
View Venue Website